Tip m.b.t. drank- en horecavergunning

Voorzieningenrechter straft te late aanvraag drank- en horecavergunning af Stel u wilt een horecazaak overnemen. Als deze horecazaak op het moment van overname geëxploiteerd wordt, heeft u er als koper uiteraard belang bij dat die exploitatie zonder onderbreking wordt voortgezet. Echter dient u in beginsel voor het exploiteren van een horecazaak waar alcohol verkocht wordt […]

Arbocontract personeel | verandering per 1 juli 2018

VOORKOM BOETE! Per 1 juli 2018 gelden er meer voorwaarden aan een arbocontract. U wilt als horecawerkgever natuurlijk niet tegen boetes en bonje aanlopen. Wat speelt er? Waarom een nieuw arbocontract? Omdat er in de contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers grote verschillen bestaan, worden er per 1 juli 2018 minimumeisen gesteld aan een arbocontract. In dit nieuwe basiscontract […]