KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. Wat […]

Veiliguitindehoreca.nl

De website Veiliguitindehoreca.nl dient voor verdere communicatie richting de horeca en de gasten over de maatregelen die door de Rijksoverheid worden genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Doe de gezondheidscheck Vanwege het coronavirus zijn horecabedrijven door de Rijksoverheid verplicht onze gasten en medewerkers een aantal gezondheidsvragen te stellen. Dit wordt gedaan voor de […]

Tozo-regeling per 1 juni 2020

Overbruggingsregeling horecaondernemer! De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 3 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 31 augustus 2020. Wanneer en waar kan ik de regeling aanvragen? De regeling loopt van 1 juni tot met 31 augustus. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen […]

Gevolgen intelligente lockdown voor de Horeca!

De persconferentie is achter de rug maar er is nog steeds geen duidelijkheid voor de horeca. We zitten in week 7 van de intelligente lockdown. Is de lockdown inmiddels nog wel zo intelligent? Het onbehagen over de coronamaatregelen groeit, de tegenstem wint in kracht. Het land wordt langzaamaan beter, maar de horecabranche is er slecht […]

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als coronamaatregel. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Vanaf maandag 23 maart is dit nummer open volgens reguliere tijden van 8.30 […]

Het coronavirus roept veel vragen op bij werkgevers

De impact van het coronavirus zal u niet ontgaan zijn. Onder werkgevers rijzen ook steeds meer vragen. Hoe zit het met de rechten en plichten over en weer als uw werknemer uit angst voor het virus niet naar zijn werk wil komen? Vragen, vragen en nog eens vragen We hebben voor u een keuze gemaakt […]

 Werktijdverkorting en mogelijke opschaling voor de horeca!

1. Werktijdverkorting en mogelijke opschaling 2. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 3. bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.   Ad1.  Werktijdverkorting en mogelijke opschaling Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling […]

Huurprijsaanpassing, hoe gaat dat in zijn werk?

Als u een huurcontract aangaat, is de huurprijs natuurlijk een belangrijk punt. Maar kunt u nog iets als u na een tijdje vindt dat de huur te hoog is? En mag de verhuurder de huur zomaar verhogen als hij vindt dat die te laag is? Huurprijs bij de start.! Bij het aangaan van de huurovereenkomst […]

CHECKLIST WAT IN HET VERKOOPCONTRACT?

Wat moet er in een verkoopovereenkomst van een horecaonderneming? U begint met een omschrijving van wat er verkocht wordt. Bijvoorbeeld: Koper en verkoper komen overeen dat verkoper restaurant X aan [adres] overdraagt, inclusief alle daarbij behorende rechten en verplichtingen, zoals hieronder nader omschreven. 2. Vervolgens specificeert u wat er bij de verkoop is inbegrepen. Bijvoorbeeld: […]

Checklist financiering voor een horecabedrijf!

                                                                 Inleiding financiering Bij het starten van een bedrijf komt heel wat kijken. Een van de eerste dingen die goed geregeld moet worden is […]