Foto’s die u gratis kunt gebruiken voor uw website of digitale nieuwsbrief

Op de meeste foto’s rusten auteursrechten.

De maker is de eigenaar en beslist wat er met de foto mag gebeuren en wat niet. Een foto van internet halen en gebruiken voor uw website, folders, nieuwsbrief e.d. is dus niet aan te raden. De kans dat er bij u wordt aangeklopt voor een financiële vergoeding wordt steeds groter. Uiteraard is er helemaal niets mis met een fotograaf een opdracht geven voor het maken van foto’s en om daarvoor te betalen.

Hint. Kleinere ondernemingen zijn echter vaak ook al geholpen met een foto met een zogenaamde ‘Creative Commons-licentie’.

Creative Commons?

Met dit soort licenties bepaalt de eigenaar wat u wel en niet mag met de foto. Er zijn diverse soorten licenties die allen gebaseerd zijn op de volgende bouwstenen info: creativecommons

  • Naamsvermelding. Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is – maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.
  • Niet-commercieel. Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, alsmede materiaal wat op jouw werk gebaseerd is, mits niet voor commerciële doeleinden.
  • Geen afgeleideWerken. Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen jouw werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal.
  • Gelijk delen. Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.

 

Hint 1. Wilt u een foto met Creative Commons-licentie gebruiken voor uw website of folder, check dan of u de foto commercieel mag gebruiken en/of een naamsvermelding verplicht is.

Hint 2. Op Pixabay  vindt u veel foto’s en afbeeldingen die u mag gebruiken, soms met en soms zonder naamsvermelding.

#horecafoto #horecaterrasfoto #