Kleine werkgevers mogen tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan werknemers!

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben.

Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van.

Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen.

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven.

Vanaf 2020 profiteert vooral de ‘kleine’ werkgever in de horeca van de voorgenomen verruiming. Het percentage van 1,2% wordt dan verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 aan fiscaal loon.

Rekenvoorbeeld: Bij een loonsom van € 400.000 heeft u vanaf 2020 maar liefst € 6.800 onbelast te geven in plaats van de huidige € 4.800. Boven de € 400.000 blijft het percentage van 1,2% van toepassing.

Betaalt u bijv. in 2020 nog steeds € 10.000 aan vergoedingen en verstrekkingen, dan betaalt u de eindheffing van 80% over € 10.000 -/- € 6.800. Per saldo betaalt u dan € 3.200 x 80% = € 2.560. Dit is € 1.600 minder dan voorheen (€ 4.160).

Profiteer van de 1,7% vrije ruimte in 2020 alvast in 2019 en schuif vergoedingen plus verstrekkingen of een personeelsfeest bijv. door naar 2020 als u toch over de grens van 1,2% (2019) heen dreigt te gaan dit jaar

 

Bron: Rijksoverheid