Aanvraag (extra) financiering bij de bank

Investering!

Als u een investering gaat doen heeft u daar misschien een financiering voor nodig. Maar hoe bepaalt u nou de hoogte van de financiering (aanvraag)?

Bij  de aankoop van een bedrijf is hier een financieringstabel voor nodig, maar het kan ook zo zijn dat u al een horecabedrijf heeft en plotseling uw espressomachine kapot gaat u en u een nieuwe nodig heeft.

Stel dat u gaat investeren in een nieuwe espresso­machine. U kunt dat dan met een middellange lening financieren. Maar bent u er dan of heeft u misschien meer geld nodig? Als de nieuwe ­espressomachine een capaciteitsuitbreiding be­­treft, heeft u meer werk­kapitaal nodig om de machine te laten draaien. Denk bijvoorbeeld aan meer voorraden, meer servies en hogere kosten voor water, stroom en onderhoud. U heeft dan geld nodig. Wat nu?

Hoe weet ik hoeveel ik moet aanvragen?

Hoeveel geld heeft u nodig? De beste methode om dat te bepalen is het opstellen van een liquiditeitsprognose. Daarin is dan de investering in de nieu­we machine opgenomen, en ook de stijging van de bedrijfskosten, de voorraden en energiekosten. U kunt dan uit de liquiditeitsprognose aflezen of uw huidige rekening-courant(rc)krediet voldoende is. Als dat niet zo is, kunt u het beste meteen met de financiering voor de machine ook een verhoging van de kredietfaciliteit aanvragen. Als u namelijk twee maanden later weer bij de bank aanklopt, zal de bank dat zien als een nieuwe aanvraag en moet u het hele aanvraagproces opnieuw doorlopen.

Wanneer extra ruimte in rc-krediet?

Wanneer komt extra kredietruimte u van pas?

Seizoenspatroon. Denk bijvoorbeeld aan de exploitatie van een strandpaviljoen of terras. De inkomsten komen vooral in de zomermaanden binnen terwijl bepaalde kosten (uw opslagruimte) het hele jaar door moeten worden betaald. Het kan dan handig zijn om het rc-krediet daar op af te stemmen, waardoor het gebrek aan inkomsten in de wintermaanden kan worden opgevangen.

Snelle groei. Als uw horecaonderneming snel groeit, neemt de liquiditeitsbehoefte ook vaak snel toe. U moet immers meer voorraden inkopen om de ­grotere omzet aan te kunnen. Het saldo van uw debiteuren zal ook toenemen als gevolg van de hogere omzet. Tip. Het is dan handiger om een ruimere kredietlimiet aan te vragen zodat u niet steeds een nieuwe aanvraag hoeft in te dienen.

Uitbreidingsinvesteringen. Bedenk dat een uitbreidingsinvestering (bijvoorbeeld een winterterras) ook gevolgen heeft voor de liquiditeitsruimte (extra salaris, meer inkopen en meubilair). Dat moet u eveneens in uw financierings­aanvraag meenemen.

Welke oplossingen zijn er voor u?

Standaard rc-krediet. Met een rc-krediet kunt u schommelingen in uitgaven en inkomsten op­­vangen. Daarmee heeft u dus flexibiliteit in het beheer van uw geldstromen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u werkelijk debet staat. Een koppeling tussen de kredietlimiet en het niveau van uw handelsvorderingen of voorraden is ook mogelijk. Op die manier is de kredietlimiet variabel en altijd op uw behoefte afgestemd.

Omzetkrediet. Bij omzetkrediet is de hoogte van het krediet gerelateerd aan de bedragen die op uw rekening binnenkomen. De limiet kan oplopen tot 10% van de omzet over de rekening, met een bepaald maximum. Tip. Deze vorm van krediet is voordeliger dan ‘rood’ staan en makkelijker te regelen dan een ‘officieel’ krediet.

Seizoenkrediet. Ook seizoenkrediet is een vorm van rekening-courantkrediet. De hoogte van de limiet en de betaling van rente en aflossing worden dan afgestemd op het seizoenspatroon van uw horecaonderneming.

Per e-mail gratis op te vragen de financieringstabel!