Horecabedrijf verpachten

Als u uw horecabedrijf verpacht, betaalt de pachter u een vast of variabel bedrag (pacht) voor o.a. de goodwill, naam, inventaris en al het andere wat met het gebruik van de horecaonderneming te maken heeft. Vaak komt hier de vaste huur van het pand nog bij. Daar wordt dan een aparte huurovereenkomst voor opgemaakt.

De wet ‘kent’ een pachtovereenkomst niet. Dat betekent dat er nergens in de wet staat vermeld waar deze aan dient te voldoen. U maakt als verpachter samen met de pachter afspraken.

De meest voorkomende vorm van pacht is een percentage van de omzet. Maar de VMH horecamakelaars kennen nog veel meer varianten en zoeken graag met u en de pachtende partij de juiste oplossing. Ook kunnen we u helpen bij het vormgeven van de afspraken in de pachtovereenkomst. De volgende onderwerpen zijn in ieder geval raadsaam op te nemen in de overeenkomst:

  • Wat wordt verpacht en tegen welke pachtsom (pachtprijs van de bedrijfsruimte apart noemen).
  • Waaruit bestaat het inventaris (inventarislijst) en in welke staat bevinden zich de afzonderlijke inventarisgoederen.
  • Wie draagt welke onderhoudsverplichtingen en wat dient er te gebeuren als er inventarisgoederen kapot gaan en/of vervangen moeten worden.
  • De pachttermijn.
  • Wat gebeurt er als de pachter bij het nakomen van de pachtovereenkomst in gebreke blijft.

Onze horecamakelaars geven u graag een advies op maat over de verpachting van uw horecaonderneming. Neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.