Huurindexering (horeca) bedrijfsruimte!

ROZ model De huurovereenkomsten (ROZ-modellen) winkelruimte, overige bedrijfsruimte, kantoorruimte etc. kunnen over het algemeen jaarlijks geïndexeerd worden. Deze indexering vindt plaats op basis van de cijfers welke (op maandbasis) door het CBS gepubliceerd worden. De huurprijs wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindexcijfers (CPI). Indexeringen: Hierbij de  laatste indexeringen op basis van die bij de meest voorkomende […]

Wat is mijn horecabedrijf waard en hoe kan dit worden berekend?

Horecabedrijf verkopen? Ooit komt er misschien een moment dat je je horecabedrijf wil verkopen. Nu of of in de verre toekomst. Maar hoeveel is je bedrijf nou eigenlijk waard? Een belangrijke eerste stap bij een bedrijfsoverdracht is daarom het uivoeren van een indicatieve waardebepaling. Hierin zijn wij als specialisten goed in. Dit vanwege de recente […]

SLIM-regeling (subsidie) voor uw horecabedrijf?

SLIM-regeling In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gewoon dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw, horeca en recreatiesector lastig een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend […]

Hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 juli tijdelijk ( 6 maanden) lagere btw op energie?

BTW-verlaging energienota’s! Hoogstwaarschijnlijk gaan de Eerste en Tweede Kamer akkoord met de tijdelijke btw-verlaging op de energieprijzen. Waarop moet u letten? Boekhouder of administrateur.Als horecaondernemer laat u vaak uw BTW door uw boekhouder of administrateur verzorgen, dus die moet wel op de hoogte worden gehouden van de BTW regeling . Waar gaat het over? Om de […]

Goed onderbouwd financieel plan van een horecabedrijf!

Een goed onderbouwd financieel plan opent deuren naar investeerders of banken. En het versterkt het vertrouwen van alle stakeholders en de realiseerbaarheid van je horecazaak. Maar wat is nu eigenlijk een financieel plan? Een veel gestelde vraag. Rendabel project Broed je op een idee om een horecazaak te starten, dan wil je natuurlijk weten of je […]

Wel of geen BTW betalen over de verkoop van een horecabedrijf?

Wel of geen BTW betalen. Informatie Makelaar in horeca.nl lid Vereniging Makelaardij Horeca VMH Informatie Belastingdienst! De rechter moest er zelfs aan te pas komen om te beoordelen of de verkoopprijs van een verkochte horecazaak belast was met btw. Dat is een tegenvaller.Denkt u dat alles achter de rug is en dan moet er nog […]

Cafetariasysteem voor het personeel, ook iets voor uw horecabedrijf?

Werknemers zijn steeds moeilijker te krijgen en aan uw horecabedrijf te binden. Daarom stappen steeds meer werkgevers over op een cafetariasysteem, met alle voordelen van dien. Is zo’n systeem ook iets voor uw horecabedrijf? Bloeiende economie. De werkloosheid is laag, de economie bloeit en goed personeel is schaars en duur. Het zogenaamde cafetariamodel is daarom […]

Nieuwe horeca-cao tot 2024 van kracht!

Nadat er eerder overeenstemming was bereikt over een nieuwe horeca-cao (KHN), is deze nu van kracht met terugwerkende kracht per 01.01.2022. Wat speelt er? De nieuwe horeca-cao is vanaf 1 januari 2022 tot 2024 een feit. De cao sluit aan op de vorige cao en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Koninklijke Horeca Nederland en […]

Als starter toch tegemoetkoming van de vaste lasten!

Eerder vielen startende ondernemers voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) buiten de boot. Nu heeft het kabinet ingezien dat dit onterecht is. Op 11 maart 2022 heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat om de TVL-startersregeling op te zetten. Hierdoor kunnen startende ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 […]

Crowdfunding populair, maar wel een kritisch beoordeeld!

De markt voor crowdfunding groeide weer flink. Vorig jaar werd er ca. € 730 miljoen met crowdfunding opgehaald, dat was 75% meer dan in 2020. Maakt u met crowdfunding ook uw plannen waar? Of moet u wellicht ook door een kritische bril kijken? Crowdfunding wat is dat ook alweer? Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij een onderneming financiering […]