Taxatie en waardebepaling aankoop | verkoop

Taxatie horeca / waardebepaling! Als het om taxaties en waardebepalingen gaat, zijn de horecataxaties toch wel zeer specialistisch. Er is de nodige expertise, kennis, objectiviteit en nauwkeurigheid voor nodig. Daarnaast moet er in zo’n horecataxatie rekening worden gehouden met de exploitatiegegevens en de wettelijke eisen die aan een taxatierapport worden gesteld. Binnen de VMH hebben […]

Tips en tricks voor personeel en terras!

Ontvangst van de gast! De eerste 5 minuten!    Non-verbale communicatie!  De eerste vijf minuten dat een gast bij je binnen is, zijn nodig om gerust te stellen. ‘Het is een vreemde omgeving: voelt zich misschien wat onzeker, maar zegt dat niet. Je leest dit af aan de non-verbale communicatie.’ Door de basis van gastheerschap […]

Hoe voorkom je dat je privé aansprakelijk bent!

  Kunt u vanwege de coronacrisis uw belastingschulden niet betalen, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Kunt u echter blijvend niet betalen, dan kunt u als dga soms ook in privé aansprakelijk gesteld worden. Hoe voorkomt u dit? Coronagevolgen. Horecaondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Gelukkig is er een aantal fiscale maatregelen getroffen om de […]

Horecapand en riool. Wie moet voor die ontstopping opdraaien?

Uw riolering is de laatste tijd wel erg vaak verstopt. De kosten hiervan lopen hoog op. Geen onbekend horeca-euvel. Moet u dit nu allemaal zelf betalen of kunt u iemand daarop aanspreken? ‘Wie zal dat betalen?’ bekende lied … In de horeca komt het regelmatig voor dat de riolering stuk gaat of verstopt raakt. Wanneer […]

Gezocht horecabedrijven!

Wellicht is het nu het moment om uw bedrijf in de markt te zetten. Het blijft toch een proces van maanden voor er daadwerkelijk wordt overgedragen. Nu kunt u nog 2019 als referentie gebruiken. De VMH Horecamakelaars kunnen voor u bemiddelen bij de verkoop van uw horecabedrijf. Met onze kennis, begeleiding en contacten stellen wij […]

Tegemoetkoming flexwerkers (TOFA)

Flexwerkers krijgen voor inkomensterugval door de coronacrisis nu ook hulp via de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Wat is dat? Voor wie bedoeld? De TOFA is bedoeld als vangnet voor flexwerkers (oproepkrachten, studenten, etc.) die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op een WW- of bijstandsuitkering of […]

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. Wat […]

Veiliguitindehoreca.nl

De website Veiliguitindehoreca.nl dient voor verdere communicatie richting de horeca en de gasten over de maatregelen die door de Rijksoverheid worden genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Doe de gezondheidscheck Vanwege het coronavirus zijn horecabedrijven door de Rijksoverheid verplicht onze gasten en medewerkers een aantal gezondheidsvragen te stellen. Dit wordt gedaan voor de […]

Tozo-regeling per 1 juni (Tozo 2)

TOZO 2 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 3 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 31 augustus 2020. Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen? Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 31 augustus. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen […]

Gevolgen intelligente lockdown voor de Horeca!

De persconferentie is achter de rug maar er is nog steeds geen duidelijkheid voor de horeca. We zitten in week 7 van de intelligente lockdown. Is de lockdown inmiddels nog wel zo intelligent? Het onbehagen over de coronamaatregelen groeit, de tegenstem wint in kracht. Het land wordt langzaamaan beter, maar de horecabranche is er slecht […]