Subsidie afgelaste evenementen vanaf 1 juli 2021

Wel of niet organiseren!

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. De overheid biedt zo meer perspectief voor de evenementensector en voor de samenleving. Lees de vragen en antwoorden over de regeling.

Wat houdt de subsidieregeling evenementen in?

Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie.

Waarom komt deze regeling er?

Voor de coronacrisis dekten organisatoren het pandemierisico af door een annuleringsverzekering af te sluiten. Sinds corona hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Het loket voor het indienen van aanvragen gaat per 30 april open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  link aanvraag RVO.

RVO neemt binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit. Dit besluit gaat over de vraag of een organisator wel of niet onder de regeling valt (en nog niet over uitbetaling).

Ik heb een aanvraag ingediend. Kan ik al beginnen met de voorbereidingen van het evenement?

Het besluit van RVO over de aanvraag biedt pas echt zekerheid of u als organisator onder de regeling valt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die u vóór dat besluit heeft gemaakt onder de regeling. Dit zijn ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt, de datum van de aankondiging van deze regeling.

Wie bepaalt dat een evenement moet worden geannuleerd?

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort op de datum van een evenement wordt aangekondigd. U als organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze regeling?

  • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Het is toegestaan om een evenement (dat normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen na een datum tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
  • Het evenement dient georganiseerd te worden in Nederland.
  • De organisatoren houden zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
  • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
  • Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kan de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.
  • Als subsidie wordt gevraagd voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt de organisator voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Welke kosten worden precies gedekt met deze regeling?

Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen. En daarnaast de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Is deze subsidie een lening of een gift?

Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en u als organisator annuleert als gevolg daarvan het evenement, dan kan u maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.

Als u subsidie vraagt voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt u voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Bron: Rijksoverheid