Taxatie en waardebepaling

Voor een goede taxatie of waardebepaling van horecavastgoed is brede marktkennis noodzakelijk. Daarnaast zijn o.a. de financiële gegevens, economische aspecten en wet- en regelgeving van essentieel belang om tot een juiste marktwaarde te komen. Ook moet er bij een horecataxatie rekening worden gehouden met de exploitatiegegevens en de wettelijke eisen die aan een taxatierapport worden gesteld. Een nauwkeurige en specifieke taak, die u met een gerust hart bij onze professionele horecataxateurs kunt neerleggen.

Diverse soorten horecataxaties

Er bestaan diverse soorten horecataxaties en -waardebepalingen. Een aantal specifieke vormen met korte uitleg noemen we hieronder. Voordat onze taxateurs voor u aan de slag gaan, moet goed bepaald worden welke soort taxatie bij uw unieke situatie van belang is. Uiteraard geven wij daar ook een passend en professioneel advies over.

Onroerende zaak taxaties

 • Waardebepaling met het oog op aan- of verkoop.
 • Waardebepaling zonder tot verkoop te willen overgaan.
 • Waardebepaling met het oog op vaststellen van de financieringsvorm/-hoogte.
 • Waardebepaling i.v.m. het vaststellen van de hoogte van het te verzekeren bedrag.
 • Waardebepaling i.v.m. het vaststellen van de hoogte van de belastingaanslag.
 • Waardebepaling ten behoeve van arbitrage

Huurwaarde taxatie

 • Een taxatie om inzicht te krijgen of de huur die men betaalt marktconform is.

Taxatie artikel 275 W.v.K.

 • Een taxatie ingevolge art. 275 W.v.K. voorkomt bij een calamiteit het verschil van mening bij het vaststellen van de geleden schade.

Inventaris taxatie

 • Deze taxatie vindt plaats op basis van de waarde in het economisch verkeer (de zogenaamde vervangingswaarde).
 • Met de bedrijfswaarde in het kader van een ‘going concern’ wordt het bedrag bedoeld van de waarde van de roerende zaken en het huurdersbelang bij een onderhandse verkoop. Eventuele goodwill/badwill is in deze berekening niet meegenomen.

Goodwill taxatie

 • Onder goodwill kan worden verstaan: de waarde van de commerciële voordelen van een goede reputatie. Anders gezegd: goodwill is de gekapitaliseerde (over)winst verwachting, gebaseerd op het in het verleden bereikte ondernemersresultaat, rekening houdend met de kans op continuering van dit resultaat.

De goodwill is de meerwaarde van het bedrijf. Die meerwaarde kan het gevolg zijn van o.a. een gunstige ligging van het bedrijf, naamsbekendheid, lage huur, klantenkring en de organisatie van het bedrijf.
Het is duidelijk, dat het vraagstuk ‘goodwill’ complex kan zijn.

Heeft u vragen over horecataxaties of wilt u dat wij een taxatie voor u uitvoeren? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek!