VMH Doelstelling

Doellstelling van de Vereniging Makelaardij Horeca (VMH)

De Vereniging Makelaardij Horeca, afgekort VMH, is opgericht op 25 mei 1993 en op genoemde datum alzo door een notaris geëffectueerd.
Bij de VMH zijn 6 kantoren aangesloten, die specifiek landelijk verspreid liggen.Het werkgebied van de VMH-leden betreft gebiedsgewijs heel Nederland, alsook Noord België en Duitsland.

De doelstelling van de leden van de vereniging heeft als voornaamste taak het bemiddelen bij de aan- en verkoop van horecabedrijven en horecapanden, alsmede het uitbrengen van taxatierapporten.

De VMH staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40076800.De leden hebben samen één doel n.l. – onder volledig behoud van zelfstandigheid – het behartigen van de belangen van de (geïnteresseerde) horecaondernemer.

Alle VMH-leden staan bij de Koninklijke Horeca Nederland – (overkoepelend orgaan van de horecawerkgevers) – vermeld op een advieslijst Makelaars met vermelding, dat de KHN in het algemeen positieve reacties over o.a. onze organisatie van haar leden hoort.
Met zulk een aanbeveling zal het u niet moeilijk zijn om voor advies – taxaties – begeleiding en/of bemiddeling en alles wat op het pad van de horeca ligt, met één van onze kantoren contact op te nemen. Wij zullen u met raad en daad bijstaan.

Via het contactformulier kunt u direct met ons in contact komen en kunnen wij uw vragen beantwoorden. Via het inschrijfformulier houden wij u middels onze wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte van het nieuwste aanbod en prijswijzigingen.

Ga terug