Erasmus MC ontwikkelden een simulatietool – App- die horecaondernemers helpt om veilig open te gaan!

Samen Slim Open.

Volle terrassen, vergaderzalen, hotels en restaurants. De wensdroom van iedere ondernemer in de hospitality-industrie, lijkt met de dag meer werkelijkheid te worden. Eind maart zou het écht kunnen gebeuren: de heropening van de terrassen in Nederland. Wageningen University & Research (WUR), TU Delft en het Erasmus MC ontwikkelden een simulatietool die horecaondernemers helpt om veilig open te gaan.

Foto door: Nina Slagmolen

Binnenruimtes spelen bij het verspreiden van het coronavirus een grote rol. In de studie van de WUR, TU Delft en het Erasmus MC is onderzocht hoe effectief de coronamaatregelen binnen zijn, in het bijzonder wanneer deze in mindere mate worden nageleefd.

TIJDROVEND

Het beoordelen van de verspreidingsrisico’s per situatie zou te veel tijd in beslag nemen. Daarbij is het verspreidingsrisico afhankelijk van meerdere factoren. Denk daarbij niet alleen aan de genomen coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje en de afstand tussen het meubilair. Factoren als ventilatie, beweging van bezoekers en de plek waar de wc’s of in- en uitgangen zich bevinden, spelen ook een rol bij het risico op verspreiding.

Door de onderzoekers zijn verschillende soorten virologische en epidemiologische data, verkregen uit crowd monitoring, gecombineerd. Door deze informatie – verzameld tijdens, voor en na de lockdown – te bundelen, leren de onderzoekers de verspreiding van het virus beter te begrijpen.

SIMULATIE

Met behulp van de verzamelde data is de simulatie-app SamenSlimOpen ontwikkeld. Hierin vul je als ondernemer verschillende kenmerken en gegevens over de inrichting van jouw zaak in. Denk aan zaken als de oppervlakte, het bezoekersaantal, in- en uitgangen, maar ook planten en ramen. De situatie wordt in de app gesimuleerd en de ingevulde gegevens worden vervolgens via verschillende wetenschappelijke modellen beoordeeld. Op basis van de resultaten krijg je vervolgens een inschatting van het verspreidingsrisico in een specifieke ruimte.

PROGNOSE

Quirine ten Bosch is infectieziektenmodelleur aan de Wageningen Universiteit. Samen met een team van wetenschappers ontwikkelde ze de app. Ten Bosch: “Het is belangrijk om de risico’s op een gemakkelijke manier inzichtelijk te maken voor de horecaondernemer. De duur van het bezoek kan al een verschil maken, maar ook het aantal tafels dat je in een restaurant neerzet heeft invloed op het verspreidingsrisico.” Er zijn dus meerdere factoren waarmee ondernemers rekening dienen te houden als ze veilig open willen gaan.

Ten Bosch: “Vooralsnog denken we dat de app eind april voor alle horecaondernemers in Nederland beschikbaar is. Ondernemers kunnen hierdoor zelf op een laagdrempelige manier uitzoeken wat er nog moet gebeuren om op een verantwoorde manier hun deuren te openen.”

De organisatie benadrukt wel dat de simulatie niet dient als veiligheidskeurmerk.

Benieuwd naar de tool?

Lees er meer over op de website van SamenSlimOpen.