Lijfrente, wat u destijds niet kon aftrekken is later onbelast

Lijfrente

Stel, u heeft voor uw oude dag een lijfrente afgesloten. Dan komt het voor dat u over uw latere uitkering niet altijd volledig inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dat klinkt natuurlijk interessant, maar wanneer speelt dit en hoe werkt dat dan?

Wat is aftrekbaar? 

Premies die u betaalt en stortingen die u doet voor een lijfrenteverzekering mag u als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in mindering brengen op uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1). Let op 1. De lijfrentepremies of stortingen kunt u alleen aftrekken in het jaar dat u ze heeft betaald, als u in dat jaar voldoende jaarruimte of reserveringsruimte heeft. Let op 2. Over de uitkeringen of afkoopsommen van een lijfrenteverzekering betaalt u belasting in box 1.

Hoeveel mag u aftrekken? U mag alleen een bedrag aftrekken voor premies of lijfrentestortingen als u een aantoonbaar pensioentekort heeft.

Voorbeeld. Stel, u heeft in 2017 een pensioentekort van € 1.500,-. U heeft dan in 2018 een jaarruimte van € 1.500,- en mag tot maximaal dit bedrag aan premies en stortingen aftrekken.

Heeft u voldoende jaarruimte? 

De jaarruimte is het maximale bedrag dat u mag aftrekken als lijfrentepremie om een tekort in uw pensioenopbouw aan te vullen. Voor de berekening van de jaarruimte 2018 kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur.

Maximum. Voor 2018 bedraagt de maximale jaarruimte € 12.362,-. Let op. Heeft u op 1 januari van een jaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u vanaf dat jaar geen gebruik meer maken van de jaarruimte. Tip. U mag dan nog wel gebruikmaken van de reserveringsruimte.

Reserveringsruimte? De niet-gebruikte jaarruimte (reserveringsruimte) is de ruimte die u nog niet gebruikt heeft. Voor 2018 is dat het totaal van de jaarruimten 2011 t/m 2017. Let op. Heeft u nog niet-gebruikte jaarruimte in 2011, dan mag u deze alleen nog in 2018 gebruiken. Tip. Voor 2018 bedraagt de maximale reserveringsruimte € 7.167,-. Bent u echter op 1 januari 2018 10 jaar jonger dan de AOW-gerechtige leeftijd? Dan bedraagt de maximale reserveringsruimte € 14.039,-. Tip. Heeft u jaarruimte én reserveringsruimte? Benut dan eerst de reserveringsruimte.

Destijds te weinig aftrekruimte …

… is later meer onbelast vangen. Heeft u premies betaalt die u niet heeft kunnen aftrekken door te weinig aftrekruimte? Dan bent u niet over de hele lijfrente-uitkering inkomstenbelasting verschuldigd. U betaalt immers pas belasting als de uitkeringen hoger zijn dan de premies of stortingen die u niet heeft afgetrokken.

Saldoverklaring. Vraag bij de Belastingdienst dan een zgn. saldoverklaring aan. Hierbij moet u rekening houden met het maximumbedrag voor niet-afgetrokken premies en stortingen in 2010 of later (€ 2.269,- per jaar). Let op. Voor premies en stortingen in 2009 of eerder geldt geen maximum