E-herkenning verplicht voor ondernemers

E-Herkenning: van zorgverzekering tot aan vergunning

Het is niets nieuws, maar het gebruik ervan neemt met rasse schreden toe: eHerkenning. Hoe is het daarmee gesteld anno 2019 en wat moet u als horecaondernemer weten als het gaat om de aanvraag en het gebruik ervan?

Inloggen. Via eHerkenning (een soort DigiD voor de overheid (Mijn Belastingdienst) en de semioverheid (KvK), maar ook voor zorgverzekeraars bijv.) hebben ondernemers straks nog maar één inlogmiddel nodig om online te communiceren.

Betrouwbaarheid

eHerkenning verkleint het risico op identiteitsfraude. Het voldoet namelijk aan de strenge eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en privacygevoelige gegevens.

Betrouwbaarheidsniveau. De digitale eHerkenningsmiddelen zijn onderverdeeld in verschillende betrouwbaarheidsniveaus (EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4). Hoe hoger het niveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over zijn online identiteit. Zo zult u bij de aanvraag van een hoger betrouwbaarheidsniveau meer controlestappen moeten doorlopen om uw identiteit en handelingsbevoegdheid vast te stellen. Vraagt u bijv. een eHerkenningsmiddel aan met betrouwbaarheidsniveau 3 of 4? Dan wordt uw originele identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) gecontroleerd.

Welk niveau heeft u nodig?

Om te bepalen welk betrouwbaarheidsniveau u nodig heeft, kijkt u eerst tot welke dienstverlener(s) en dienst(en) u toegang nodig heeft met eHerkenning. De dienstverlener waar u met eHerkenning moet inloggen, bepaalt welk betrouwbaarheidsniveau u benodigt. Heeft u eHerkenning nodig voor meerdere dienstverleners en/of diensten?

Voorbeelden. U heeft eHerkenning nodig voor:

  • diverse gemeentelijke lokale diensten, zoals inloggen op het Ondernemersloket (EH1);
  • het aanvragen van een omgevingsvergunning (EH2);
  • het Werkgeversportaal van het UWV (EH3);
  • de aanvraag van subsidies, zoals de Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek (EH1);
  • octrooiaanvragen (EH4).

Let op. Heeft u een Vof of maatschap? Dan heeft u binnenkort eHerkenning ook nodig voor het doen van de aangifte btw en loonheffingen.

Hoe aanschaffen?

Waar? Een eHerkenningsmiddel kunt u aanschaffen bij een van de zes door de rijksoverheid erkende leveranciers: Digidentity, Z login, Connectis, QuoVadis, KPN en CreAim|Reconi. Tip. Alle genoemde leveranciers van eHerkenning voldoen aan de gestelde eisen.

Kosten? De prijs van eHerkenning is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau en verschilt per leverancier. Zo liggen de jaarlijkse kosten tussen de € 5 en € 72.

 

 Vallen niet onder de omgevingsvergunning.

Onder de nieuwe omgevingsvergunning vallen voor alle duidelijkheid dan ook niet de exploitatievergunning (op grond van de APV), de drank- en horecavergunning, de aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten (op grond van de Wet op de kansspelen) en de ontheffing voor het verkrijgen van een buitentap (artikel 35 Drank- en Horecawet). Deze zullen nog steeds in een afzonderlijke procedure moeten worden verkregen.

Voor een volledig overzicht van de vervallen vergunningen en ontheffingen wordt verwezen naar de brochure ‘overzicht reikwijdte omgevingsvergunning‘ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bron: belastingdienst en Rijksoverheid.