Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), een update!

CORONAMAATREGELEN20.11.2020 

Vanaf medio november kunt u de TVL aanvragen bij RVO.nl. Maar de aanpassingen, toevoegingen en versoepelingen vliegen u om de oren. Overziet u het nog allemaal? Hier volgt een update, zodat u aan de slag kunt.

Medio november 2020. Naar verwachting kunt u medio november 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020. Dit doet u online bij RVO.nl ( https://bit.ly/2TROgC7 ). Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Let op. Gebruikt u DigiD, dan moet u als bestuurder of eigenaar van uw horecaonderneming geregistreerd zijn bij de KvK.

Hoe wordt de TVL in het vierde kwartaal van 2020 precies berekend?

 • Subsidie berekening:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Rekenvoorbeeld 1:
  • Bedrijf A maakte in oktober t/m december 2019 €800.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met de btw-aangifte zien;
  • Bedrijf A verwacht tussen oktober t/m december 2020, 60% minder omzet (€480.000 euro);
  • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet heeft bedrijf A €800.000 x 40% = €320.000 euro aan vaste lasten in het vierde kwartaal. Dat is meer dan €3.000 euro, dus bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL;
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • Berekening: €800.000 x 60% x 40% x 50%= €96.000 euro.
  • Bedrijf A krijgt het maximale bedrag van €90.000 euro met een voorschot van €72.000 euro (80%)
 • Rekenvoorbeeld 2:
  • Bedrijf B maakte in oktober t/m december 2019 €20.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met de btw-aangifte zien;
  • Bedrijf B schat in dat het van oktober t/m december 2020, 50% (€10.000 euro) minder omzet maakt;
  • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet heeft bedrijf B €20.000 x 10% = €2.000 euro aan vaste lasten in het vierde kwartaal. Dat is lager dan het minimum van €3.000, waardoor bedrijf B helaas niet in aanmerking komt voor TVL.

Wat kunt u krijgen aan compensatie?

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. De subsidie wordt als volgt berekend: omzet referentieperiode x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50% = hoogte subsidie. Let op.  Het minimale subsidiebedrag is € 750 en het maximale subsidiebedrag is € 90.000 per bedrijf, per kwartaal. Hierna volgt alles stapsgewijs weergegeven.

Stap 1: Hoe berekent u het omzetverlies?  Om het omzetverlies te berekenen, vergelijkt u de (verwachte) omzet exclusief btw van het tijdvak 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 met de omzet van 1 oktober 2019 t/m 31 december 2019. Let op.  U moet minimaal 30% omzetverlies hebben in deze periode. Tip.  Doet u btw-aangifte per kwartaal, dan neemt u de kwartaalomzet over, bijv.:

 

Omzet referentieperiode 1 oktober t/m 31 december 2019 € 40.000
(Verwachte) omzet 1 oktober t/m 31 december 2020 €   5.000
Omzetverlies is € 40.000 -/- € 5.000 € 35.000
Omzetverlies uitgedrukt in een percentage:€ 35.000 / € 40.000 x 100% 88%

 

Stap 2: Aandeel vaste lasten SBI in percentage.  Voor de berekening van de vaste lasten wordt gerekend met het CBS-percentage vaste lasten dat bij uw SBI-code hoort. Let op.  U hoeft dus uw werkelijke vaste lasten niet op te geven. Het percentage dat bij uw SBI-code hoort, vindt u op de website van RVO.nl ( https://bit.ly/35HWLqE ). Tip.  Voor het vierde kwartaal van 2020 is er voor MKB-bedrijven geen beperking van SBI-codes (met uitzondering van krediet- en financiële instellingen).

Voorbeeld.U heeft een restaurant. Het CBS-percentage vaste lasten behorende bij SBI-code 56.10.1 (restaurants) bedraagt 25%.

 

Omzet referentieperiode 1 oktober t/m 31 december 2019 € 40.000
Aandeel vaste lasten: € 40.000 x 25% (behorende bij SBI-code) € 10.000

 

Let op. Het aandeel vaste lasten moet minimaal € 3.000 zijn. U voldoet (in ons voorbeeld) aan de voorwaarden, u heeft immers een omzetverlies van 88% (moet minimaal 30% zijn) en het aandeel vaste lasten bedraagt € 10.000 (moet minimaal € 3.000 zijn).

Stap 3: Berekening subsidie. U rekent als volgt:

 

€ 40.000 (omzet referentieperiode) x 88% (omzetverlies) x 25% (aandeel vaste lasten) x 50% (maximale compensatie TVL) € 4.400
U ontvangt een voorschot van 80% van € 4.400 € 3.520

 

Indien het omzetverlies (achteraf gezien) gelijk is gebleven, dan ontvangt u de resterende 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen.

Aanvullende voorraadsubsidie?

Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden met de SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.29 of 56.30 die in aanmerking komen voor de TVL, maken automatisch ook aanspraak op de eenmalige Subsidieregeling voorraad- en aanpassingskosten horeca, ook wel ‘ijskastvergoeding’ genoemd. Tip.  Hiervoor hoeft u geen aparte aanvraag in te dienen. Deze subsidie krijgt u bovenop de TVL. Deze subsidieregeling wordt momenteel nog nader uitgewerkt door het kabinet.

Volg de drie stappen om uw TVL te berekenen. De aanvullende voorraadsubsidie (in de volksmond ‘ijskastvergoeding’ genoemd) hoeft u niet aan te vragen. Deze krijgt u automatisch erbij als u onder de juiste SBI-code bent ingeschreven.
Bron: Rijksoverheid
 #horeca  #horecabedrijf #taxatiehoreca #horecabemiddeling  #horecamakelaar