Microkrediet startende horeca ondernemer of ondersteuning bestaande horeca ondernemers!

Microkrediet horeca!

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De financiële ondersteuning van Qredits is er één van.

Wat is Qredits?

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.

Klopt het dat de financiële ondersteuning van Qredits (€ 6 miljoen) alleen geldt voor ondernemingen die al een krediet bij Qredits hebben (en geraakt zijn door de coronacrisis)?

Dat geldt voor 6.000 ondernemers die al krediet hebben en uitstel tot aflossing aanvragen en daardoor rentekorting krijgen. Daarnaast hoopt Qredits op korte termijn 2.000 ondernemers een Overbruggingskrediet te verstrekken. Dit kunnen deels bestaande ondernemers van Qredits zijn en deels nieuwe klanten van Qredits voor overbruggingskrediet, die elders al een (bank)lening hebben.

Hierdoor kunnen 8.000 ondernemers worden geholpen met deze rentekorting gedurende 6 maanden.

Informatie: qredits

Bron:

Rijksoverheid