horecapand in eigendom of huurpand

horeca bedrijfspand huur, verhuur

Huurpand Horeca

Als huurder van een bedrijfspand hebt u het wettelijke recht uw bedrijf aan derden te verkopen en daarbij, met betrekking tot het huurcontract, de rechten en plichten voorvloeiende uit de lopende huurovereenkomst over te dragen op de kopende partij. Dit noemen we een indeplaatsstelling van de huurovereenkomst. Het staat uw koper natuurlijk vrij met de verhuurder een geheel nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. De verhuurder kan een nieuwe huurder alleen weigeren indien hij kan aantonen dat de nieuwe huurder geen goede huurder zal zijn en/of een crimineel verleden heeft.

Het overdragen van een horecabedrijf gevestigd in een huurpand zorgt voor een soort van driehoeksverhouding tussen verkoper, koper van het horecabedrijf en de verhuurder. De huurovereenkomst is namelijk onlosmakelijk verbonden met het bedrijf wat er in is gevestigd. Het één gaat niet zonder het ander. Alvorens de overdracht van een bedrijf dan ook kan plaatsvinden dient er met de verhuurder van het pand overeenstemming te zijn over een indeplaatsstelling van de huurovereenkomst  dan wel een nieuwe huurovereenkomst.

Opzeggen Huurovereenkomst

Als u uw bedrijf wilt verkopen kunt u de huurovereenkomst beter niet opzeggen tegen het einde van de huurperiode (meestal een jaar). Uw verhuurder kan dan namelijk aan het eind van de overeenkomst van u eisen het pand leeg op te leveren, ook al hebt u een koper voor uw bedrijf die ook het huurcontract wil overnemen. U verspeelt bij opzegging van de huurovereenkomst al uw rechten en u bent overgeleverd aan de goede/slecht bedoelingen van uw verhuurder.
Een grote kans dat uw bedrijf tegen het eind van de huurovereenkomst dan niets meer waard is en u krijgt zelfs te maken met kosten voor het leeg opleveren van het pand. Al om bekend, uw inventaris op straat is niets meer waard.
Een opzegging van de huur is alleen dan verantwoord indien uw bedrijf niets meer waard is.

 

Uw horecapand in eigendom

Verkoop Horecapand

Bij verkoop Onroerend Zaak komt nog al wat kijken. Wij adviseren, neem een horecamakelaar in de hand.

Verhuur Horecapand

Indien u uw onroerend goed wilt gaan verhuren, is de vraag of er nog een hypotheek op uw pand rust.  Vaak moet u van uw bank toestemming hebben om uw pand te mogen verhuren.  Kijk dus even goed in uw hypotheekakte. U wilt tenslotte niet het risico lopen dat ze de hypotheekschuld ineens opeisen omdat u zich niet aan de spelregels heeft gehouden.
Bij verhuur van uw onroerend zaak wordt meestal een ROZ huurovereenkomst gebruikt. De laatste zijn van 2008 en 2012. U mag beide overeenkomsten gebruiken maar en zitten wel verschillen in de daaraan gekoppelde Algemene Bepalingen. Laat huurovereenkomsten opstellen door een gespecialiseerd horecamakelaar van de Vakgroep Makelaardij Horeca in uw regio.