Gezocht horecabedrijven!

Wellicht is het nu het moment om uw bedrijf in de markt te zetten. Het blijft toch een proces van maanden voor er daadwerkelijk wordt overgedragen. Nu kunt u nog 2019 als referentie gebruiken.

De VMH Horecamakelaars kunnen voor u bemiddelen bij de verkoop van uw horecabedrijf. Met onze kennis, begeleiding en contacten stellen wij samen met u een verkoopstrategie samen. Het voordeel van de VMH Horecamakelaars is dat er in iedere regio een gespecialiseerde horecamakelaar zit die de omgeving en regio goed kent. Daarnaast kunt u profiteren van het feit dat de VMH leden uw horecabedrijf ook landelijk onder de aandacht brengen. Zie hieronder het stappenplan dat wordt afgewerkt gedurende het verkoopproces. Klik hier om te kijken welke horecamakelaar u in uw regio kan helpen met de verkoop van uw bedrijf of ga direct naar ons contactformulier. Horecabedrijf verkopen? De VMH Horecamakelaars bemiddelen en adviseren u graag!

Deel 1 horecabedrijf verkopen, de introductie:
Alvorens wij uw horecabedrijf in de markt brengen volgen er eerst een aantal stappen. Zie hieronder een overzichtelijke weergave van zo’n verkoopproces.

Stap 1 de introductie / verkoopvoorwaarden:
U maakt kennis met één van de VMH leden in uw regio. Dit kan zowel telefonisch als persoonlijk. Aan de hand van dit gesprek worden vrijblijvende afspraken gemaakt en wordt gekeken wat de VMH Horecamakelaar voor u kan betekenen. Tijdens het introductiegesprek geeft de VMH Makelaar u meer informatie over de kosten en de verkoopvoorwaarden van de dienstverlening.

Stap 2 waardebepaling:
Daarnaast kunnen de VMH Makelaars u helpen met de waardebepaling van uw horecabedrijf. De waardebepaling wordt aan de hand van de door u aangereikte stukken, zoals: de huurovereenkomst/eigendomsakte, de recente jaarcijfers en een overzicht van de inventaris en lopende verplichtingen, bepaald en vervolgens met u besproken.

Stap 3 verkoopstrategie bepalen:
Samen met u wordt gekeken naar de verkoopstrategiëen. De volgende vragen worden met u besproken: Hoe gaan we het in de markt brengen? Welke gegevens mogen wel en niet bekend worden gemaakt? Waar moeten geïnteresseerden aan voldoen? Mag uw bedrijf wel of niet op social media? Gaan we adverteren en op welke websites gaan we de verkoop van uw bedrijf bekendheid geven?

Deel 2 horecabedrijf verkopen, de onderhandelingen:
Nadat uw horecabedrijf in de markt is gebracht zullen zich geïnteresseerden melden. Hoe gaan wij hiermee om en welke stappen zullen volgen?

Stap 1 verkoopbrochures/bezichtigingen:
In de loop van de tijd zullen zich geïnteresseerden melden voor uw horecabedrijf. Hierin zullen wij extra informatie verstrekken naar de geïnteresseerden. Vervolgens zal er in overleg met u een afspraak gemaakt worden om het horecabedrijf te bezichtigen. Hierbij kunnen de VMH Makelaars uw horecabedrijf op de juiste manier presenteren en de vragen van de geïnteresseerden beantwoorden. Ook zal hier gekeken worden wat de financiële gegoedheid is van de kandidaten.

Stap 2 onderhandelingen:
De VMH Makelaars zullen hierbij voor u een zo goed mogelijke prijs bedingen. Er komen echter wel meer vraagstukken bij kijken dan alleen de prijs. Zo kan er tijdens de onderhandelingen gesproken worden over de overname van personeel, leverancierscontracten en natuurlijk de financiering. Ook kunnen de VMH Makelaars de kandidaten handvaten meegeven en hen introduceren bij banken en crowdfundingpartijen. Verder zal er in dit stadium een koopovereenkomst opgesteld worden en dienen de kandidaten een aanbetaling te doen op een derdengeldrekening. Daarnaast zal er een eerste contact gelegd worden met de verhuurder en zal de VMH Makelaar de kandidaat introduceren bij de verhuurder.

Deel 3 horecabedrijf verkopen, de overdracht:
Nadat de onderhandelingen grotendeels voorbij zijn, zal de daadwerkelijke overdracht onder toeziend oog van de VMH Makelaar en/of de notaris plaatsvinden.

Stap 1 de overdracht:
Nadat de financiering van een kandidaat is goedgekeurd en de overnamedatum bekend is, zal de onderneming overgedragen moeten worden. Dit geschiedt door middel van een akte van levering als het een activa/passiva transactie betreft en indien er onroerend goed aan te pas komt zullen de benodigde stukken aangeleverd worden bij de notaris, waar vervolgens de overdracht plaats vindt alsmede de financiële afwikkeling. Indien het alleen de onderneming betreft zal in dit stadium contact gelegd worden met de verhuurder voor het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst of een akte van indeplaatsstelling, welke gelijk met de akte van levering getekend wordt.

Stap 2 financiële afwikkeling met de VMH Makelaar:
Direct na levering zal, indien het een activa/passiva transactie betreft, de makelaar de koopsom aan een door u aan te geven banknummer overmaken en de transactiekosten met u verrekenen. Indien het een overdracht is met onroerend goed zal deze actie door de betreffende notaris gedaan worden.

Via het contactformulier kunt u direct met ons in contact komen en kunnen wij uw vragen over het verkopen van uw horecabedrijf. Via het inschrijfformulier houden wij u op de hoogte van het nieuwste aanbod en prijswijzigingen.