Wat is mijn horecabedrijf waard en hoe kan dit worden berekend?

Horecabedrijf verkopen?

Ooit komt er misschien een moment dat je je horecabedrijf wil verkopen. Nu of of in de verre toekomst. Maar hoeveel is je bedrijf nou eigenlijk waard? Een belangrijke eerste stap bij een bedrijfsoverdracht is daarom het uivoeren van een indicatieve waardebepaling. Hierin zijn wij als specialisten goed in. Dit vanwege de recente verkochte bedrijven die een juist beeld geven van wat de koper ervoor wil betalen.

Je bedrijf overdragen is een grote stap. Emotioneel maar ook zakelijk. Het is een proces dat maanden of soms zelfs jaren duurt. Ook als een overdracht nu nog ver weg lijkt, is het goed om er toch eens over na te denken. Want in hoeverre is jouw bedrijf klaar voor een toekomstige verkoop? En wat valt er nog te verbeteren om te zorgen dat je het maximale uit deze belangrijke deal kan halen? In een vrijblijvend gesprek helpen wij je graag op weg.

Waardebepaling volgens de Discounted Cashflow methode.

De Discounted Cashflow-methode is één van de meest toegepaste waarderingsmethoden. Deze methode kijkt naar de verwachte vrije kasstromen in de toekomst en dus niet naar de boekhoudkundige winsten zoals ze in de jaarrekening staan. Ook wordt rekening gehouden met toekomstige investeringen en eventuele veranderingen in het werkkapitaal van het bedrijf. Vervolgens wordt de vraag gesteld wat een eventuele koper bereid zou zijn om nu te betalen voor die toekomstige kasstromen. Hierbij houdt je rekening met het geschatte risicoprofiel van het bedrijf en het element tijd. Anders gezegd de toekomstige kasstromen worden “contant” gemaakt naar het heden.

De uitkomsten van de Discounted Cashflow-methode worden vaak vergekelen met waarderingen of verkopen van vergelijkbare bedrijven. Die vergelijking vindt plaats op basis van de multiple methode. Hierbij wordt gekeken of de waardebepaling op basis van de Discounted Cashflow-methode in lijn ligt met waarderingen die in de markt gangbaar zijn. Wijkt de waardering hier teveel van af, dan is verder onderzoek naar de achtergrond van zo’n verschil nodig.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met een van onze horecamakelaars die bij u in de buurt hun kantoor en werkgebied hebben. Als Vakgroep Makelaars Horeca | VMH  hebben over heel Nederland dekking.