Tegemoetkoming Vaste Lasten verlengd!

Derde steunpakket vaste lasten horecabedrijf!

Het derde coronasteunpakket van het kabinet omvat ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het MKB. Hoe kunt u dat zo goed mogelijk inzetten?

TVL verlengd.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. MKB-ondernemers die door de coronacrisis omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste kosten, kunnen in aanmerking komen voor de TVL. De TVL is onder andere afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies en de vaste kosten.

SBI code:  U moet wel met de hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijf geregistreerd staan onder een van de vastgestelde SBI-codes van de Kamer van Koophandel.

Tip.  Een lijst van de vastgestelde SBI-codes vindt u op de website van RVO.nl ( Adviestool TVL)

TVL 01.10.2020 t/m 31.12.2020 01.01.2021 t/m 31.03.2021 01.04.2021 t/m 30.06.2021
Minimaal omzetverlies 30% 40% 45%
Minimale vaste lasten € 3.000 € 3.000 € 3.000

Vaste lasten. De vaste lasten worden per sector bepaald met een percentage dat is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). U hoeft dus uw werkelijke vaste lasten niet op te geven. Dit percentage vindt u op de lijst van de vastgestelde SBI-codes. Zo kunt u maximaal 50% van uw vaste lasten vergoed krijgen met een maximum van € 90.000 en een minimum van € 750.

TVL berekenen. De TVL wordt als volgt berekend: omzet referentieperiode x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% = hoogte subsidie. Voorbeeld: u staat geregistreerd onder de SBI-code 95.1. Het CBS-percentage is 19%. De uitwerking is dan:

Omzet referentieperiode: 1 oktober tot en met 31 december 2019 € 50.000
Verwachte omzet: 1 oktober tot en met 31 decemeber 2020 €   6.000
Omzetverlies: € 50.000 -/- € 6.000 € 44.000
Omzetverlies uitgedrukt in een percentage: € 44.000 / € 50.000 88%
Berekening vaste lasten: omzet referentieperiode x % CBS = € 50.000 x 19% €   9.500
De subsidie bedraagt: € 50.000 x 88% x 19% x 50% €  4.750

U ontvangt een voorschot van 80% van € 4.750 = € 3.800.

Aanvragen? U kunt de TVL voor het eerste tijdvak aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 bij RVO.nl.

De huidige TVL kunt u nog aanvragen tot uiterlijk 30.10.2020 bij RVO.nl. De verlengde TVL (tijdvak 01.10.2020 t/m 31.12.2020) vraagt u aan van 01.10.2020 t/m 29.01.2021.
#horeca #restaurants #cafetarias #evenementen #lunchrooms #cafetarias #ijssalon