Hoe voorkom je dat je privé aansprakelijk bent!

 

Kunt u vanwege de coronacrisis uw belastingschulden niet betalen, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Kunt u echter blijvend niet betalen, dan kunt u als dga soms ook in privé aansprakelijk gesteld worden. Hoe voorkomt u dit?

Coronagevolgen.

Horecaondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Gelukkig is er een aantal fiscale maatregelen getroffen om de ergste pijn te verzachten, zoals uitstel van betaling. Toch zullen belastingschulden op termijn betaald moeten worden. Lukt dit niet, dan kan de fiscus u in sommige gevallen als dga voor een aantal belastingschulden in privé aansprakelijk stellen. Hoe zit dat precies en hoe kunt u dit voorkomen?

Bestuursaansprakelijkheid

U kunt als bestuurder van een BV onder voorwaarden voor een aantal belastingen aansprakelijk gesteld worden. De belangrijkste zijn de loonheffing en de btw. Voor de vennootschapsbelasting kunt u niet in privé aansprakelijk gesteld worden. Aansprakelijk stellen betekent dat wanneer uw BV de schulden niet betaalt, de fiscus ze op uw privévermogen verhaalt. Dat risico loopt iedere bestuurder van de BV.

Voorwaarden.

U kunt aansprakelijkheid voor belastingschulden van uw BV voorkomen door betalingsmoeilijkheden tijdig bij de inspecteur te melden. ‘Tijdig’ betekent in dit geval binnen twee weken nadat er betaald had moeten worden. Let op. Ondanks deze melding bent u ook aansprakelijk als de inspecteur kan bewijzen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Uitstel vanwege corona?

Heeft u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd vanwege de coronacrisis, dan is een afzonderlijke melding betalingsonmacht tijdelijk niet nodig. Dit geldt alleen voor bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis, wat betekent dat u betalingsonmacht in alle overige situaties nog steeds moet melden. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden via het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst. Schriftelijk melden kan met een formulier dat u ook op deze website kunt vinden.

Onbehoorlijk bestuur. Zoals opgemerkt, bent u altijd aansprakelijk als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit is een rekbaar begrip en of hiervan sprake is, hangt af van de feiten en omstandigheden, maar het zal duidelijk zijn dat u altijd moet voorkomen dat u binnen uw BV voor verrassingen komt te staan. Overleg en controle zijn dan onmisbaar. Bij onbehoorlijk bestuur kunt u bijv. denken aan de situatie waarbij de BV wel dividend uitkeert, maar de belastingschulden niet betaalt of wel alle crediteuren betaalt, behalve de fiscus.

Wat kunt u hiermee?

Houd er rekening mee dat u als bestuurder van een BV in beginsel aansprakelijk gesteld kunt worden voor een aantal belastingschulden van de BV, waaronder de loonheffing en btw. Tip.  U kunt uw aansprakelijkheid beperken door betalingsonmacht tijdig te melden, maar dat hoeft tijdelijk niet als u vanwege de coronacrisis uitstel van betaling heeft aangevraagd. Los hiervan bent u altijd aansprakelijk als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het is namelijk uw taak om dit als bestuurder te voorkomen.

En als niet-BV?

Het hiervoor genoemde geldt niet als u uw horecabedrijf drijft in de vorm van een eenmanszaak of Vof, want dan bent u altijd aansprakelijk voor alle belastingschulden. Zorg dus dat u ook als firmant in een Vof het reilen en zeilen van de Vof goed in de gaten houdt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.