Hoe is bij u de fooi geregeld!

Als horecaondernemer bemoeit u zich niet met de fooienpot, laat de belastingdienst u dan met rust?

Wanneer geen loonheffingen bij fooien

U Hoeft  geen loonheffing in te houden op het fooibedrag als u zich aan deze 3 voorwaarden houdt.

  1. U houdt bij de loonbepaling van de werknemer geen rekening met eventueel ontvangen fooien. Dit betekent dat fooien dus geen deel uit mogen maken van de loonafspraken met uw werknemer.
  2. U betaalt uw werknemer het voor hem geldende (cao- of minimum)loon. Doet u dit niet, dan gaat de fiscus ervan uit dat u het verschil heeft aangevuld met de fooien. Dit bedrag wordt dan aangemerkt als belastbaar loon.
  3. U heeft geen enkele bemoeienis met de fooienpot en de verdeling ervan.

Bemoeienissen.Maar wanneer is er nu sprake van bemoeienis met de fooienpot?

Wanneer is hiervan er sprake:

Creditcardbetalingen.Indien u fooien ontvangt via creditcardbetalingen van uw gasten en u deze fooien doorgeeft aan uw werknemers, dan is er sprake van belastbaar loon waarover u loonheffing moet inhouden. U bent immers degene die de fooien omzet van plastic in cash. Let op. Over de fooien die u ontvangt via creditcardbetalingen betaalt u provisie aan de creditcardmaatschappij. Dit betekent dat € 20 fooi geen € 20 nettofooi is.

Fooienpot.Staat er in uw horecabedrijf een fooienpot en verdeelt u de fooi aan het einde van de (werk)dag onder uw werknemers, dan moet de fooi aangemerkt worden als belastbaar loon. U bent immers degene die de fooi verdeelt.

Personeel ontvangt de fooi, hoe wordt het verdeeld?

VB 1.Volgens de horeca-cao (per 1 juli 2019) heeft uw werknemer van 21 jaar recht op een brutoloon van € 1.635,69 per maand. U betaalt de werknemer een brutoloon van € 1.560,69. Door de fiscus wordt er gesteld dat de werknemer € 75 per maand aan fooien ontvangt. De loonheffing moet u dus berekenen over € 1.635,69 per maand.

VB 2.Uw werknemer ontvangt de fooi rechtstreeks van uw gasten en ontvangt gewoon het geldende minimumloon. In dit geval hoeft u de fooi niet aan te merken als belastbaar loon. U bemoeit zich immers niet met de fooi.

Voor de werknemer is de fooi fiscaal gezien wel loon voor de inkomstenbelasting. Hij of zij zal dit zelf moeten aangeven in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. U bent hier uiteraard niet verantwoordelijk voor.

Hoe zit dat met de btw?

Over de fooien die uw personeel ontvangt, hoeft u geen btw te betalen.

Heeft u een eenmanszaak of Vof?Heeft u een eenmanszaak of Vof, dan hoeft u geen btw te betalen over de fooien die u zelf ontvangt.

Let op. Zorg ervoor dat u de fooien apart boekt in uw administratie en dat deze dus niet in de omzet worden geboekt, anders bent u daarover alsnog btw verschuldigd.

Heeft u een BV?Ontvangt u de fooi als BV, dan bent u wel btw verschuldigd over de ontvangen fooien.