Hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 juli tijdelijk ( 6 maanden) lagere btw op energie?

BTW-verlaging energienota’s!
Hoogstwaarschijnlijk gaan de Eerste en Tweede Kamer akkoord met de tijdelijke btw-verlaging op de energieprijzen. Waarop moet u letten?

Boekhouder of administrateur.Als horecaondernemer laat u vaak uw BTW door uw boekhouder of administrateur verzorgen, dus die moet wel op de hoogte worden gehouden van de BTW regeling .

Waar gaat het over? Om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie te verzachten, heeft het kabinet in april 2022 een wetsvoorstel ingediend voor een aantal fiscale koopkrachtmaatregelen voor huishoudens en bedrijven.

1 juli 2022. Het wetsvoorstel voorziet onder andere in een tijdelijke verlaging van de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) van 21 naar 9%, vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Naar verwachting zal het wetsvoorstel zowel door de Eerste Kamer als door de Tweede Kamer worden goedgekeurd en ingaan per 1 juli 2022.

Verlaagde btw-tarief. Het verlaagde btw-tarief mag echter alleen worden toegepast op energieleveranties die plaatsvinden vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Hierdoor moet uw energiemaatschappij bij de eindafrekening een splitsing maken van de geleverde energie die heeft plaatsgevonden voor 1 juli 2022 (21% btw) en de geleverde energie die heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 (9%).

Waar moet u op letten? Het is zaak dat u van uw energieleverancier een factuur (eindafrekening) ontvangt met het juiste btw-tarief.

Let op. Indien door de energiemaatschappij niet het juiste btw-tarief in rekening is gebracht, kunt u de btw in beginsel niet in aftrek nemen.

Hoe met voorschotten? Heeft u voor 1 juli 2022 voorschotten betaald die betrekking hebben op energieleveranties van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022, dan mag over deze voorschotten door uw energieleverancier ook het verlaagde btw-tarief van 9% worden toegepast.

Nabetalingen. Het verlaagde btw-tarief van 9% mag door uw energieleverancier niet worden toegepast op nabetalingen vanaf 1 juli 2022 die betrekking hebben op energieleveranties tot 1 juli 2022.

Vooruitbetalingen. Op vooruitbetalingen die worden gedaan voor 1 januari 2023, maar die betrekking hebben op energieleveranties vanaf 1 januari 2023, mag uw energieleverancier het verlaagde tarief van 9% niet toepassen. Hierover moet uw energieleverancier 21% btw berekenen.

Stel uw btw-aftrek veilig en check de energienota op een juiste btw-splitsing. Een foute factuur betekent geen aftrek. De btw-verlaging van 21 naar 9% geldt maar zes maanden. Het scheelt u 12 % en dat is veel geld als u dat mis loopt.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.