Vrijstelling Buma/Stemra, Sena en Videma

Er is door COVID 19  een Convenant gesloten na overleg tussen de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland en de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma

Overwegende:

 • –  dat veel ondernemers en rechthebbenden ernstig zijn getroffen doordat hun dienstverlening

  grotendeels stil is gevallen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid ook in 2021

  heeft moeten treffen vanwege het coronavirus;

 • –  dat de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland (de “CAR”) namens de

  zwaar getroffen branches in goed overleg met de betrokken VOI©E-leden Buma, Sena en Videma (de CBO’s) met wederzijds betrachtte solidariteit afspraken hebben gemaakt over een compensatieregeling, met inachtneming van toepasselijke algemene voorwaarden, die ook zal worden toegepast op de licenties aan individuele ondernemingen die niet deelnemen aan een collectief contract;
  zijn de volgende afspraken gemaakt:

 1. In verplicht gesloten sectoren met commercieel publiekstoegankelijke ruimten vindt 100% compensatie van de licentievergoeding plaats over de door de Rijksoverheid verplicht gesloten periode als gevolg van Covid-19.
  Indien er sectoren zijn die op grond van de verplicht gesloten periode 15 december tot en met 31 december 2020 nog niet gecompenseerd zijn door Buma en Sena, zal een aanvullende compensatie door Buma en Sena worden meegenomen in de afhandeling van de compensatie over de verplicht gesloten periode 2021.
 2. Voor alle commerciële instellingen met publiekstoegankelijke ruimten waarbij sprake is van specifieke verplicht gesloten bedrijfsonderdelen op last van de Rijksoverheid, vindt compensatie plaats van 100% van de desbetreffende licentievergoeding over de verplicht gesloten periode welke staat vermeld op Rijksoverheid.nl.

  Hieronder vallen bijvoorbeeld licenties voor het gebruik van muziek- en/of Tv in het horeca- en fitnessgedeelte van:
  o Hotel
  o Recreatiesector

  o Zwembaden o Tuincentra o Detailhandel

Het moment van factureren inclusief compensatie wordt afgestemd tussen de desbetreffende CBO en brancheorganisatie.
De positieve berichtgeving over deze compensatieregeling naar de deelnemers van een collectief contract met een brancheorganisatie, wordt gedaan door de betrokken brancheorganisatie in overleg met de betreffende CBO’s.

Indien er onverhoopt sprake zou zijn van een nieuwe relevante Lock down situatie in 2021, dan zullen Buma, Sena en Videma opnieuw in overleg treden met de CAR.

Den Haag, 16 juni 2021

Cees Oudshoorn Directeur VNO-NCW

Fred Teeven Voorzitter VOI©E

Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland

Michel Frequin Directeur VOI©E