Nieuwe horeca CAO is 1 januari 2020 een feit!

KHN is samen met CNV Vakmensen en FNV Horeca een nieuwe cao voor de horeca overeengekomen. De achterbannen van CNV Vakmensen en FNV Horeca steunen dit resultaat. De nieuwe cao horeca gaat per 1 januari 2020 in en loopt tot en met 31 december 2020.
Via deze horeca-cao worden de maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans, zoals nieuwe regels voor oproepovereenkomsten en seizoenen, beter toepasbaar. De prestatieverhoging is afgeschaft en alle vakkrachten met een loon tussen het basis- en eindloon van de loontabel krijgen per 1 januari 2020 3 procent verhoging.

Duidelijkheid!

Robèr Willemsen: “Het is voor werkgevers en medewerkers belangrijk dat er nu duidelijkheid is over een nieuwe cao en wat daarin staat over de toepassing van de Wet arbeidsmarkt in balans.” In de week van 30 december 2019 is de digitale versie van de nieuwe horeca cao digitaal op onze site beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe horeca-cao

 1. 3% loonsverhoging per 1-1-2020 voor alle medewerkers die op 31-12-2019 een loon hebben tussen basis en eindloon van de huidige cao-loontabel. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging die afhankelijk is van beoordelen, per direct wordt afgeschaft. Een al toegezegde verhoging op basis van beoordelen wordt met de 3% verrekend. Daarna wordt het nieuwe loon getoetst aan het minimum van de nieuwe loontabel.
 2. De medewerker met een loon boven het eindloon ontvangt per 1-7-2020 een eenmalige uitkering van €100 als hij of zij 3 jaren (2017, 2018 en 2019) geen bruto loonsverbetering buiten de cao om is toegekend.
 3. De medewerker wordt eerder vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever meetelt.
 4. De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt voor de praktijk iets meer werkbaar gemaakt door:
  • De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst te verkorten van 4 dagen naar 24 uren tevoren.
  • Voor seizoenen de tussenpoos in de keten van bepaalde tijd contracten van maximaal 6 maanden te verkorten tot maximaal 3 maanden. Het is seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is en kan worden gedaan. Hierdoor ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd.
  • Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat en natuur (zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen) zijn nieuwe verplichtingen uit de Wab als de oproeptermijn, het doen van extra uitbetalen als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden niet van toepassing
  • Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht nul-uren kan nog het principe ‘geen werk, geen loon’ toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Maar ook voor die invalkracht geldt dat na elke 12 maanden een verplicht Wab-aanbod moet worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang met loonbetaling.

Bron: KHN –  CNV en FNV

Alles over horeca-cao op een rij

Kijk op khn.nl/cao voor alle informatie over de huidige en nieuwe horeca-cao. Daar vind je ook de nieuwe modelarbeidsovereenkomsten.