Te hoge huur voor uw horecapand!

Te hoge huur horecapand ten opzichte van collega?

Als u een horecaruimte huurt, kan het lonen om uw maandelijkse huur eens te vergelijken met een andere horecaondernemer in uw straat. De wet biedt voor horecaruimten nl. het recht om de huurprijs te corrigeren. Hoe werkt dit?

Huurherziening.De huurprijs die u destijds bent overeengekomen, hoeft niet altijd voor de volledige duur van de overeenkomst te gelden. Het is namelijk mogelijk om de huurprijs na afloop van de eerste periode of op een later moment te verlagen c.q. te verhogen naar het prijsniveau van vergelijkbare horecaruimten ter plaatse.

Verhuizen geen optie.Omdat horecaondernemers voor hun omzet afhankelijk zijn van de locatie van hun bedrijf, is verhuizen dan ook in veel gevallen geen optie. Als verhuizen en stoppen geen optie zijn, dan moet u dus wat ondernemen om de prijs aan te passen. De wet biedt gelukkig beide partijen de mogelijkheid om de kale huurprijs aan te passen.

Huurprijs toetsen

Als u het vermoeden heeft dat uw huurprijs niet aansluit bij die van vergelijkbare horecabedrijven in de buurt, dan kunt u het beste navraag doen bij horecabedrijven in uw straat. Wilt u daarvoor niet bij uw concurrenten aankloppen, dan kunt u dit bijv. ook navragen via een horecamakelaar. Als blijkt dat uw huurprijs substantieel afwijkt van vergelijkbare horecapanden zonder dat daar een reden voor is, kunt u de verhuurder vragen samen een deskundige in te schakelen om daarover een advies uit te brengen.

Liever niet, maar …Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de kantonrechter vorderen dat er een deskundige wordt benoemd om een advies over de huurprijs uit te brengen. Een huurherziening loont maandelijks al gauw, omdat een huurvermindering op jaarbasis en gerekend over meerdere jaren flink kan schelen.

Voorbeeld.U huurt 300m2horecaruimte. Huurprijs per maand: € 300,-/m2excl. btw. Een collega-horecaondernemer huurt bij u in de straat een gelijkwaardig pand voor de prijs van € 200,-/m2excl. btw. Kunt u een huurherziening van € 100,- per maand afdwingen, dan levert dat u per saldo 12 x € 100,- = € 1.200,- x 5 jaar toch even € 6.000,- op!

Kantonrechter stelt huur vast

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen bij de rechter vorderen dat deze de huurprijs vaststelt.

Bij de vaststelling van de huurprijs kijkt de rechter naar het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare horecapanden ter plaatse over een periode van vijf jaren voorafgaand aan de dag waarop de huurvordering werd ingesteld.

Hoe?De huurprijs kan pas na verloop van de eerst bepaalde duur van de huurovereenkomst opnieuw worden vastgesteld. Vaak is dit vijf jaar. Een contract van 5 + 5 jaar is namelijk het wettelijke uitgangspunt. Als de huurovereenkomst echter voor de periode 2 + 3 + 5 jaar wordt afgesloten, dan kan de huurprijs al na 2 jaar (namelijk de eerst bepaalde duur) worden aangepast.

Nadat de rechter de huurprijs heeft vastgesteld, geldt deze met ingang van de dag waarop het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. Bij buitengewone omstandigheden kan het zijn dat de rechter een andere ingangsdatum vaststelt.

Proceskosten.De kosten van het verzoekschrift en voor het inschakelen van een deskundige zijn proceskosten. Als de rechter in uw voordeel beslist, kunt u deze kosten (deels) vergoed krijgen van de tegenpartij, maar dat is geen garantie.

Als blijkt dat uw huurprijs substantieel afwijkt van vergelijkbare horecapanden zonder dat daar een reden voor is, kunt u uw verhuurder vragen om samen een deskundige in te schakelen voor het bepalen van een wél passende huurprijs. Komt u er samen niet uit, dan zult u naar de kantonrechter moeten.
Voor advies kunt u een van onze makelaars inschakelen. Zij hebben een goed beeld van de meeste horecapanden en m2 huurprijzen.