Veiliguitindehoreca.nl

De website Veiliguitindehoreca.nl dient voor verdere communicatie richting de horeca en de gasten over de maatregelen die door de Rijksoverheid worden genomen om het coronavirus onder controle te krijgen.

Doe de gezondheidscheck

Vanwege het coronavirus zijn horecabedrijven door de Rijksoverheid verplicht onze gasten en medewerkers een aantal gezondheidsvragen te stellen. Dit wordt gedaan voor de veiligheid van zowel jou als gast, als voor onze medewerkers. Deze verplichting geldt niet voor het terras, maar kan door een horecabedrijf wel verlangd worden. Kijk voor een toelichting op de site

site: veiliguitindehoreca.nl