Cafetariamodel!! | Hoe kun je een werknemer binden aan jou horecabedrijf.

Cafetariamodel!

Werknemers zijn steeds moeilijker te krijgen en aan uw horecabedrijf te binden. Daarom stappen steeds meer werkgevers over op een cafetariamodel, met alle voordelen van dien. Is zo’n systeem ook iets voor uw horecabedrijf?

 Problemen met wisselend personeel.De werkloosheid is laag, de economie bloeit en goed personeel is schaars en duur. Het zogenaamde cafetariamodel is daarom populairder dan ooit. Een vorm daarvan is het bij veel ambtenaren toegepaste individuele keuzebudget. Wat zijn van dergelijke modellen dan de voordelen en is het iets voor uw horecabedrijf?

Werknemer heeft de keuze tussen geld, vrije tijd en …

Aanvullende arbeidsvoorwaarden.Bij de genoemde modelstaat de individuele behoefte van de werknemer centraal. Zijn arbeidsvoorwaardenpakket staat voor een deel vast, maar kan voor een ander deel naar eigen goedvinden worden ingevuld. In de regel gaat het daarbij om de keuze tussen geld, vrije tijd en overige arbeidsvoorwaarden. Het hieraan verbonden prijskaartje staat in beginsel vast, maar de werknemer mag zelf weten hoe hij er invulling aan geeft. Zo beschikken bijvoorbeeld gemeentemedewerkers over een budget van ongeveer 16,3% van de loonsom, dat naar eigen keuze kan worden besteed.

Wat wil uw personeel. Een voordeel van een cafetariamodel is dat de arbeidsvoorwaarden kunnen worden afgestemd op de individuele behoefte. Zo heeft de ene werknemer behoefte aan meer vrije tijd, terwijl de andere wellicht kiest voor extra loon. Een werknemer met jonge kinderen zal bijvoorbeeld blij zijn met een tegemoetkoming voor kinderopvang, terwijl zijn vrijgezelle collega meer behoefte heeft aan een nieuwe smartphone.

Wettelijke voorschriften.Ook bij een individueel arbeidsvoorwaardenpakket heeft u zich te houden aan de wettelijke voorschriften. Zo mag een pensioen bijvoorbeeld niet bovenmatig zijn en moet u zich houden aan de cao. Ook vervallen niet-opgenomen vakantiedagen in beginsel een half jaar na het jaar waarin het recht op de vakantiedagen is ontstaan.

Belast of niet?

Bij een individueel arbeidsvoorwaardenpakket is het van belang om erbij stil te staan of een beloningsbestanddeel belast is of niet. Dit hoeft namelijk niet voor iedere werknemer gelijk uit te pakken. Zo kunt u een pc belastingvrij vergoeden als deze noodzakelijk is voor het te verrichten werk. Dat zal (overdreven gesteld) voor een boekhouder eerder het geval zijn dan voor een caissière.

Werkkostenregeling.Houd er verder ook rekening mee dat u tot 1,2% van uw loonsom kunt besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Dit is de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Belaste vergoedingen en verstrekkingen blijven zo toch onbelast bij de werknemer. U betaalt belasting in de vorm van een eindheffing van 80%, voor zover u in een jaar meer besteedt dan 1,2% van uw loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen. U moet loonbestanddelen die u wilt onderbrengen in de werkkostenregeling aanwijzen in uw administratie.

Regeling invoeren?Wilt u een cafetariamodel invoeren in uw horecabedrijf, dan is overleg nodig met uw werknemers. U kunt immers niet zomaar de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen. Dit kunt u met uw boekhouder kortsluiten.

Tips:

  • Zorg dat u weet wat er leeft onder uw werknemers voor een CAO  cafetariamodel invoert. Zijn mensen geinteresseerd? Naar welke arbeidsvoorwaarden gaan de voorkeuren uit? Organiseer eens een praatsessie of voorlichtingsmiddag.
  • Een cafetariamodel vereist een goede, overzichtelijke administratie. Zorg dat u alles goed op papier heeft staan om onduidelijkheden en conflicten te voorkomen.
  • Leg de periode vast waarvoor de keuzes gelden. Bepaald bijvoorbeeld dat uw personeel een keer per jaar nieuwe keuzes mag maken over de invulling van het cafetariamodel.
  • Het kan niet de bedoeling zijn dat al het personeel vrije tijd inkoopt, in dezelfde periode vrij neemt en u in een leeg bedrijf achterlaat. Maak goede afspraken over de gang van zaken en leg die schriftelijk vast.

Bron:

Overheid.nl