BTW en privé gebruik van horecazaken!

Horecatip BTW privé gebruik.

Zo houdt u rekening met privégebruik bij btw-correctie
Als u binnenkort de laatste btw-aangifte indient, moet u rekening houden met goederen of diensten die u deels privé gebruikt. Hoe bepaalt u hoeveel btw u mag aftrekken en speelt de coronacrisis hierbij ook nog een rol?

Als ondernemer kunt u in principe alle btw op uw zakelijke uitgaven aftrekken van de bedragen die u zelf aan btw in rekening brengt. Ook in de horeca zult u echter van uw zakelijke uitgaven een deel privé gebruiken. Hoe houdt u hier rekening mee als u de aftrek wilt bepalen?

Eerst afvragen, afschrijven of niet?

Voor de aftrek van de btw vanwege privégebruik is van belang of u op het goed al dan niet moet afschrijven. Afschrijven is verplicht als een gebruiksgoed (dus bijv. niet een reparatie) € 450 of meer kost. Verder gelden er voor onroerend goed specifieke regels.

Privé- of ondernemingsvermogen. Goederen van € 450 en meer die u deels zakelijk en deels privé gebruikt, kunt u naar keuze als privévermogen aanmerken, als ondernemingsvermogen of deels als ondernemingsvermogen. Het is het eenvoudigst om het goed tot uw ondernemingsvermogen te rekenen. Bij aankoop trekt u dan alle btw af en aan het einde van het jaar corrigeert u dit voor het privégebruik. Deze correctie dient u vijf jaar lang uit te voeren. Na deze vijf jaar hoeft u geen correcties meer toe te passen. U geeft dus in de laatste btw-aangifte van het jaar vijf jaar lang de btw over het privégebruik aan. Was dit bijv. de helft, dan geeft u 50% x 1 / 5 (vanwege de vijfjaarstermijn) van de afgetrokken btw aan vanwege privégebruik.

Voorbeeld.U kocht dit jaar een enorme professionele breedbeeld-tv van € 4.000 exclusief € 840 btw. U trekt de btw helemaal af. Aan het einde van het jaar blijkt dat u de tv voor 25% privé heeft gebruikt. Dat jaar moet u dan van 1/5 deel van de btw 25% terugbetalen, oftewel: € 840 x 1 / 5 x 25% = € 42. Is het privégebruik volgend jaar gestegen naar 40%, dan betaalt u volgend jaar € 840 x 1 / 5 x 40% = € 67,20 terug.

Onroerend goed. Voor zakelijk gebruikt onroerend goed geldt een vergelijkbare regeling als u dit deels privé gebruikt. Het enige verschil is dat u voor het privégebruik van onroerend goed tien jaar lang een correctie in de aftrek moet aanbrengen en niet vijf jaar. U trekt dus tien jaar lang meer btw af als het privégebruik is afgenomen en betaalt extra btw als het privégebruik is toegenomen.

Schatten of apart administreren? Als u goederen koopt waarop u niet hoeft af te schrijven, schat u bij aanschaf voor welk deel u het privé gebruikt en trekt u dit deel niet af, zoals voor een telefoon. Dit geldt ook voor goederen, zoals drank, die u deels volledig privé gebruikt. Deze btw kunt u helemaal niet aftrekken. U kunt dit het beste bij de aankoop apart administreren en alleen de btw op het zakelijke deel aftrekken. Bij een schatting controleert u aan het einde van het jaar of deze klopt. Zo niet, dan kunt u meer btw aftrekken of moet u een deel van de al afgetrokken btw terugbetalen via de laatste aangifte. U kunt hierover ook vooraf afspraken maken met uw inspecteur en natuurlijk met uw adviseur. Dat scheelt een hoop discussie.

Invloed coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zullen uw cijfers voor bepaalde inkopen sterk kunnen afwijken van vorige jaren. Houd hier rekening mee als u langjarige afspraken met de fiscus heeft gemaakt. Om discussies voor te zijn, kunt u vanwege de gewijzigde situatie soms beter exact uw privégebruik bijhouden, omdat een percentage in relatie tot zakelijk gebruik vaak niet meer klopt. Hetzelfde geldt voor de percentages inzake bederf. De btw op bedorven goederen is, ondanks dat er geen opbrengst tegenover staat, namelijk gewoon aftrekbaar.

De btw over goederen die u ook privé gebruikt, kunt u niet aftrekken. Houd er rekening mee dat schattingen op basis van voorgaande jaren, vanwege de coronacrisis, sterk kunnen afwijken. Neem bij twijfel contact op met uw adviseur of bij aanzienlijke verschillen zelfs met uw inspecteur om nare discussies achteraf te voorkomen.