Tegemoetkoming flexwerkers (TOFA)

Flexwerkers krijgen voor inkomensterugval door de coronacrisis nu ook hulp via de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Wat is dat?

Voor wie bedoeld? De TOFA is bedoeld als vangnet voor flexwerkers (oproepkrachten, studenten, etc.) die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op een WW- of bijstandsuitkering of een andere socialezekerheidsregeling en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud.

 

‘UWV heeft met man en macht gewerkt om naast alle gewone werkzaamheden, de uitvoering van de NOW en de enorm stijgende aantallen WW-aanvragen ook de TOFA snel in te voeren. Ondanks de zeer korte voorbereidingstijd zijn we erin geslaagd de regeling op te tuigen en kunnen flexwerkers vanaf maandag hun aanvraag indienen’, zegt Guus van Weelden, lid Raad van Bestuur van UWV.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor flexwerkers die in februari meer dan 400 euro sv-loon (drempelbedrag) hadden en in april minimaal de helft daarvan verloren. Daarbij was het sv-loon in april niet meer dan € 550. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen. Op www.uwv.nl/TOFA staat een volledig overzicht aan voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Geen maatwerk mogelijk

De regeling kan vanwege zijn eenvoud geen maatwerk bieden. Flexwerkers kunnen bij UWV de TOFA aanvragen om zo te voorzien in hun kosten voor levensonderhoud.

Maak gebruik van adviestool

UWV doet een dringend beroep aan mensen die de regeling willen aanvragen. Gebruik eerst de adviestool op www.uwv.nl/TOFA alvorens een aanvraag in te dienen. Dit voorkomt achteraf teleurstelling en zorgt ervoor dat UWV minder aanvragen hoeft af te wijzen. Dat kost namelijk veel tijd waardoor flexwerkers die wel in aanmerking komen voor de regeling langer moeten wachten op de betaling. UWV streeft ernaar om binnen 4 weken een beslissing te nemen over een aanvraag. Bij een positieve beslissing betaalt UWV vervolgens binnen 10 kalenderdagen. Meestal duurt het daarna nog 3 werkdagen voordat het bedrag op de rekening van de ontvanger staat.

Aanvragen kan tot en met 12 juli

UWV rekent op duizenden aanvragen per dag. Van Weelden: ‘We zijn daar op voorbereid, al sluit ik niet uit dat we nog tegen onvoorziene zaken en knelpunten aanlopen. Die proberen we dan vanzelfsprekend zo snel mogelijk op te lossen, maar we vragen om begrip daarvoor. Mochten er gelijktijdig te veel aanvragen worden ingediend, dan is er net als bij de NOW een wachtrijmechanisme ingebouwd, waarbij de wachttijd in beeld wordt gebracht en het advies gegeven kan worden het later nog eens te proberen. Sowieso is het natuurlijk prettig als de aanvragen een beetje gespreid binnenkomen’. Aanvragen kan tot en met 12 juli. De komende drie weken is hier dan ook volop de gelegenheid toe.

Bron: UWV