Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de rest van 2021

Het kabinet kwam onlangs met het volgende steunpakket voor de rest van 2021.

TVL

Op 27 mei 2021 heeft het kabinet bekendgemaakt dat ze voornemens is om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het derde kwartaal van 2021 door te trekken.

 

Regeling Tweede kwartaal Voorstel derde kwartaal
TVL TVL Q2 TVL Q3
Minimaal omzetverlies 30% 30%
Subsidiepercentage 100% 100%
Maximale subsidiebedrag MKB* € 550.000 € 550.000
Maximale subsidiebedrag grote bedrijven* € 1.200.000 € 600.000
Minimale vergoeding (MKB en niet-MKB) € 1.500 € 1.500
Vastelastendrempel (MKB en niet-MKB) € 1.500 € 1.500

* Maximale subsidiebedrag voor hele steunperiode is € 1,8 miljoen (staatssteunplafond)

Referentieperiode. Voor veel ondernemers was de referentieperiode voor de TVL Q1 (eerste kwartaal 2019) niet representatief. Zo hadden zij in deze periode weinig of zelfs geen omzet, waardoor ze geen of weinig TVL ontvingen.

Nieuw! Om deze ondernemers alsnog tegemoet te komen, heeft het kabinet besloten dat ondernemers bij de TVL Q2 kunnen kiezen uit twee referentieperiodes. Dit houdt dus in dat u vanaf de TVL Q2 kunt kiezen uit twee referentieperiodes, te weten:

  • het tweede kwartaal van 2019; of
  • het derde kwartaal van 2020.

Op basis van uw btw-aangiftes (tweede kwartaal 2019 of derde kwartaal 2020) ziet u gelijk in welk kwartaal u de meeste omzet heeft gehad.

Tweede helft van juni 2021 open

Het bieden van twee referentieperiodes is een ingewikkelde aanpassing in de TVL. Hierdoor zal naar verwachting de TVL Q2 pas geopend worden in de tweede helft van juni 2021.

TVL ook voor starters.

Sinds maandag 31 mei kunt u ook als startende MKB-ondernemer of zzp’er voor het eerst gebruikmaken van de TVL (TVL Q1). Om voor de TVL Q1 voor starters in aanmerking te komen, moet u zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 nieuw in het handelsregister van de KvK hebben ingeschreven.

Omzetverlies 30% of hoger. Daarnaast moet u in het eerste kwartaal van 2021 een aantoonbaar omzetverlies hebben van 30% of hoger ten opzichte van de omzet van het derde kwartaal van 2020. U kunt de aanvraag TVL Q1 voor startende ondernemers aanvragen tot 12 juli 17:00 uur. Voor meer informatie en aanvragen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q1-2021/startende-ondernemingen

 

TVL Q1 startende ondernemer
Minimaal omzetverlies in het eerste kwartaal van 2021 t.o.v. de omzet in het derde kwartaal van 2020 30%
Subsidiepercentage 85%
Maximale subsidiebedrag € 124.999
Minimale subsidiebedrag € 1.500
Minimale vaste lasten (op basis van het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort) € 1.500

Na 15 maart 2020 gestart? Bent u na 15 maart 2020 gestart met uw bedrijf en vraagt u een subsidiebedrag aan vanaf € 25.000, dan bent u verplicht om een verklaring van een deskundige derde, zoals een accountant of een boekhouder, aan te leveren.

Let op: Vanaf het tweede kwartaal kunnen startende ondernemers gebruikmaken van de reguliere TVL.

Bron: Rijksoverheid.