Hoe zit dat ook alweer met de drank- en horecavergunning!

Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning moet je aan verschillende verplichtingen voldoen. Welke zijn dat en hoe vraag je een horecavergunning aan?

In deze blog!

 • Wie moeten er een drank- en horecavergunning aanvragen?
 • Wanneer moet je een drank- en horecavergunning aanvragen?
 • Aan welke eisen moet je voldoen om  toestemming te verkrijgen tot het schenken van drank?
 • Verder moeten de leidinggevenden en de inrichting ook aan meerdere eisen voldoen:
 • Vrijwillig personeel dient in bezit te zijn van een IVA
 • Kosten
 • Benodigdheden voor aanvraag

Wie moeten er een drank- en horecavergunning aanvragen?

 • Iedereen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt.
 • Horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant.
 • Slijterijen
 • Verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. (Hierbij moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen: barinstructie, bestuursreglement en twee personen moeten in het bezit zijn van een verklaring van Sociale Hygiëne)

Wanneer moet je een drank- en horecavergunning aanvragen?

De vergunning die je aanvraagt heeft betrekking tot het pand. Als daar iets aan verandert (de inrichting of de leidinggevenden) moet de toestemming opnieuw aangevraagd worden. De drank- en horecavergunning moet je aanvragen als:

 • je een horecazaak wilt starten;
 • een op de vergunning vermelde ‘leidinggevende’ wijzigt;
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

Aan welke eisen moet je voldoen om  toestemming te verkrijgen tot het schenken van drank?

 • De onderneming staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • Het pand voldoet aan inrichtingseisen voor hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten.
 • Op de aanvraag moet elke lokaliteit (ruimte) vermeld staan, inclusief het terras.
 • Je mag niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte detailhandel uitoefenen,  m.u.v. het verkopen van condooms en damesverband. De verkoop van sigaretten wordt gedoogd vanuit de gedachte dat sigaretten horen bij het ‘ter plekke oproken’ in de horecagelegenheid.
 • Personeelsleden moeten 16 jaar of ouder zijn. Je mag als barmedewerker onder de 18 wel alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn van minimaal 21 jaar. Ook moet hij of zij een Verklaring Sociale Hygiene hebben of een Verklaring Vakbekwaamheid doen.

Bijzonderheden: sinds 1 juli 2008 geldt een rookverbod in de horeca. En op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Verder moeten de leidinggevenden en de inrichting ook aan meerdere eisen voldoen:

 • De leidinggevenden voldoen aan de zedelijkheidseisen o.b.v. het Besluit eisen zedelijk gedrag
 • De leidinggevenden beschikken over voldoende kennis en inzicht over sociale hygiëne o.b.v. het Besluit Kennis Sociale Hygiëne
 • De inrichting voldoet aan de inrichtingseisen o.b.v. het Besluit eisen inrichtingen

Vrijwillig personeel dient in bezit te zijn van een IVA

Vrijwilligers, die een bardienst draaien in een sportkantine dienen de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik te hebben gevolgd. Dit is een instructievan 1 dagdeel (meestal een avond) die aan een gehele groep kan worden gegeven. Eenieder die hierbij aanwezig is krijgt een bewijs van deelname. De vrijwillige barmedewerker, die een dergelijk bewijs bezit wordt in sportkantines ‘erkend’ als gekwalificeerd persoon in het kader van de drank- en horecawet.

Op tijden dat er alcohol wordt geschonken in de kantine dient er een gekwalificeerd persoon aanwezig te zijn. Dat kan zowel een leidinggevende zijn als een barvrijwilliger in bezit van een certificaat van deelname aan de IVA. Zie voor meer informatie Stiva.nl

Kosten

De kosten verschillen per gemeente en die lopen ook soms ver uitéén. Zo kost een compleet nieuwe vergunning in Dordrecht 296 euro, terwijl Eindhoven 1.121 euro vraagt. Bij je eigen gemeente kan je informeren hoeveel een drank- en horecavergunning voor jou gaat kosten.

Benodigdheden voor aanvraag

In de meeste gevallen moet je de volgende documenten bij de aanvraag bijsluiten. Maar ook dit kan per gemeente verschillen.

 • een uittreksel uit het handelsregister, verenigingen- of stichtingenregister van de Kamer van Koophandel;
 • een originele verklaring Sociale Hygiëne of bewijsstukken die gelijkgesteld worden aan de verklaring Sociale Hygiëne;
 • het arbeidscontract van de leidinggevenden;
 • het legitimatiebewijs van de leidinggevenden (paspoort);
 • de koop- of huurakte van het pand;
 • als het een stichting of vereniging betreft: een bestuursreglement.

Het invullen van een BiBoB formulier vergt ervaring en dient nauwkeurig te worden ingevuld. Tevens dienen de bijlages die gevraagd worden er bij te zitten, anders wordt er een negatief advies gegeven of vertraagd het de aanvraag.

Kortom schakel een deskundige partij in die de aanvragen al meerdere keren hebben verzorgd.