Zorg dat je registratie sociale hygiëne niet vervalt!

Vooraankondiging van de landelijke commissie sociale hygiëne: bevestig je registratie na 1 juli!

Hebben jij of je medewerkers in het verleden een diploma Sociale Hygiëne gehaald of ben je van plan dit nog voor 1 juli 2023 te doen? Let dan goed op! Het oude examenregister van de Landelijke Examencommissie Stichting Vakbekwaamheid Horeca (LEC-SVH) wordt vervangen door een register dat door de overheid wordt beheerd en los staat van SVH. Je wordt automatisch overgeschreven maar je moet ZELF de overschrijving bevestigen. Doe je dit niet, dan vervalt je registratie 5 jaar na 1 juli 2023.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Ben je voor 1 juli 2023 geregistreerd in het Register sociale hygiëne? Bevestig dan ná 1 juli 2023 je registratie via de website van de Lcsh.
  • Je huidige registratie blijft geldig tot de bevestiging. Je hebt na 1 juli 5 jaar de tijd om je registratie te bevestigen. Daarna vervallen alle niet bevestigde registraties.
  • De bevestiging van je registratie is kosteloos.

Op dit moment kun je de bevestiging dus nog niet geven, dat kan pas na 1 juli. Houd daarom de website van de Lcsh in de gaten. Haal je na 1 juli 2023 je diploma Sociale Hygiëne, dan vindt registratie plaats in het register van de Lcsh. De kosten hiervan zijn niet langer inbegrepen bij de examenkosten. Deze zullen naar verwachting € 92 (vanaf 1 juli a.s.) per registratie bedragen. Het exacte bedrag is nog niet definitief vastgesteld; de consultatie loopt nog. Overigens vinden wij dit bedrag te hoog.

Het Register sociale hygiëne

Om een Alcoholvergunning te kunnen krijgen, moet een leidinggevende bij een horeca- of slijterijbedrijf voldoende kennis en inzicht hebben op het gebied van sociale hygiëne. Deze leidinggevenden zijn opgenomen in het Register sociale hygiëne. Gemeenten gebruiken dit register bij het beoordelen van de aanvraag voor een Alcoholvergunning en de bijschrijving van een leidinggevende op (het aanhangsel van) de Alcoholvergunning.

Wat gaat er veranderen: de Landelijke commissie sociale hygiëne

Tot 1 juli 2023 beheert de LEC-SVH het register. De overheid wil het register echter in eigen beheer nemen. Daarom wordt per 1 juli het register ondergebracht bij de Lcsh. Op die datum stopt de LEC-SVH met haar werkzaamheden op dit gebied en neemt de Lcsh de werkzaamheden volledig over.

Een actueel Register sociale hygiëne

Met de overgang naar de Lcsh wordt het register geactualiseerd. Dat is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming nodig. Daarom vraagt de Lcsh iedereen in het huidige register de registratie te bevestigen en eventueel te corrigeren. Dat is kosteloos. Vanaf 1 juli wordt daar een periode van vijf jaar voor genomen. Na die vijf jaar vervallen de niet-bevestigde registraties.

Je kunt hier controleren of je (nu) in het register staat.

Attendeer ook je medewerkers en collega-ondernemers op de benodigde bevestiging!

Bij het register zijn geen contactgegevens bekend. Daarom kunnen geregistreerden niet rechtstreeks worden benaderd. Help daarom om mensen die (mogelijk) geregistreerd zijn in het Register sociale hygiëne te attenderen op deze verandering!

Meer weten? Kijk dan op de website van de Lcsh.

Een cursus sociale hygiëne volgen? Dat kan bijvoorbeeld bij onze partner HOC.

Bron: Horeca Nederland