Horeca en vergunningen.

Als horecaondernemer heb je vaak meerdere vergunningen nodig. Zo is om alcohol te schenken een drank- en horecavergunning verplicht. Maar er zijn ook gemeentelijke vergunningen en milieuvoorschriften waar je aan moet voldoen.

Drank- en horecavergunning / Alcoholvergunning

Als je alcoholhoudende dranken schenkt, moet je als ondernemer in het bezit zijn van een Alcoholvergunning / Drank- en Horecavergunning (DHW-vergunning). Dit is een vergunning op basis van de Alcoholwet die je bij de gemeente moet aanvragen. Deze vergunning is persoonsgebonden; je kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Exploitatievergunning

Als je een horecabedrijf wilt opzetten, heb je in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het maakt in de meeste gemeenten geen verschil of je wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. De horeca-exploitatievergunningplicht dient als bescherming van de openbare orde en veiligheid. Maar ook van het woon- en leefklimaat in de omgeving van jouw horecabedrijf.

Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit kan ook vereist worden als het terras op eigen grond staat. De gemeente kan eisen stellen aan een terras. Dit staat dan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van je gemeente. Hierin kun je ook de sluitingstijden van het terras vinden. Lees ook of jouw gasten mogen roken op het terras en wat het toegestane geluid is op een (overdekt) terras.

Speelautomatenvergunning

In de huidige Wet op de Kansspelen is geregeld dat zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen een vergunning van de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. Voor zo’n vergunning klop je dus aan bij de gemeente.

Omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen, aanpassen, uitbreiden en vernieuwen van een bouwwerk is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente kan je vertellen of je voor jouw plannen een vergunning aan moet vragen.

Gebruiksmelding

Wanneer je een bouwwerk in gebruik gaat nemen of gaat gebruiken, dan is er een gebruiksmeldingnodig, als in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. Dit geldt ook bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. Dit is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.

Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Op het moment dat je een horecabedrijf nieuw start of een bestaande locatie overneemt en daar een ander soort bedrijfsvoering gaat voeren, dien je een melding te doen op grond van het activiteitenbesluit.