Werken in de horeca | Heeft u al scholieren en studenten in dienst?

Aantrekkelijkere bijverdiensten voor het hele jaar.
Dit jaar is het voor studenten en scholieren nog aantrekkelijker om wat bij te verdienen. Bovendien bestaat er een faciliteit, waardoor u het brutoloon vaak netto mag uitbetalen. Met welke voorwaarden moet u dan rekening houden? 

Bijverdiensten. Scholieren en studenten willen vaak (zoals in herfst- en kerstvakantie) best een centje bijverdienen. Van de studiefinanciering houdt men immers niet veel over of dit levert soms een fikse studieschuld op. Bovendien kosten een mobiele telefoon en uitgaan ongemerkt een hoop geld. Waarschijnlijk kunt u ook wel wat extra (goedkope) parttimers gebruiken, dus snijdt het mes aan twee kanten. Welke zaken zijn dan van belang

Korting kinderbijslag is afgeschaft.

Ook de korting op de kinderbijslag voor scholieren die te veel bijverdienen, is sinds dit jaar afgeschaft. Deze maatregel heeft niets met de coronacrisis te maken en betekent dat een scholier ook de komende jaren onbeperkt mag bijverdienen, zonder dat de kinderbijslag gekort wordt.

Scholieren- en studentenregeling

Scholieren en studenten werken vaak maar gedurende een deel van het jaar of enkele uren per week. Vanwege de heffingskortingen komt het dan regelmatig voor dat op het eind van het jaar blijkt dat er helemaal geen belasting betaald hoeft te worden. Gelukkig bestaat er een faciliteit waardoor u hier al in de loop van het jaar rekening mee mag houden, de zogenaamde ‘scholieren- en studentenregeling’. Met deze regeling kunt u de kwartaaltabel voor de loonheffingen toepassen. Dit betekent dat door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting de te betalen belasting per saldo vaak nihil is. Door deze regeling kunt u de brutoverdiensten van een scholier of student dus vaak netto uitbetalen.

Aangifte regeling toepassen.  Een belangrijk voordeel dus voor de scholier of student, want past u de regeling niet toe, dan moet hij de te veel betaalde belasting via de aangifte na afloop van het jaar terug zien te krijgen. Het toepassen van deze regeling is overigens niet verplicht.

Spelregels. U kunt de scholieren- en studentenregeling toepassen bij scholieren en studenten waarbij recht bestaat op kinderbijslag, een gift, prestatiebeurs of tegemoetkoming in de studiekosten.

Let op.  Buitenlandse studenten moeten beschikken over een International Student Identity Card (ISIC). De student moet een formulier invullen dat hij kan downloaden van de website van de Belastingdienst. Hierin wordt bijv. gevraagd naar de NAW-gegevens van de scholier of student. Het formulier bewaart u bij de loonadministratie.

Overige onkostenvergoeding(en). Ook scholieren en studenten zijn natuurlijk gewoon werknemer en kunnen dus profiteren van alle fiscale faciliteiten die voor werknemers gelden. Denk bijv. aan een vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer of van een noodzakelijke telefoon, bijv. voor een oproepkracht. Het gaat vaak niet om al te grote bedragen, maar voor scholieren en studenten is het al snel de moeite waard.

Omdat voor scholieren en studenten dit jaar door de coronacrisis de korting op kinderbijslag en studiefinanciering vervalt, wordt werken voor hen extra aantrekkelijk. Vergeet dan niet om de scholieren- en studentenregeling toe te passen. Bruto is dan vaak gelijk aan netto en levert tevreden personeel op.

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) 

formulier opgaaf 

Bron: belastingdienst

#cafe #lunchroom #cafetaria #fastfood #pizzeria bezorgdienst #hotel #eetcafe #brasserie #leisure horeca