Concurrentiebeding! Hoe te regelen bij een bedrijfsovername?

Rond de overname van een horecabedrijf wordt er vaak vooral aandacht geschonken aan de activa en de goodwill. Veel minder aandacht is er voor zaken zoals het overeenkomen van een concurrentiebeding. Wat als u een zaak overneemt?

Overname, het is zover!

Stel, u heeft een goedlopend horecabedrijf gevonden dat u kunt overnemen. Al snel zit u middenin de cijfers. Wat moet de koopprijs worden van de activa, zoals de inventaris, handelsnaam, voorraden, goodwill, socialemedia-accounts en e-mailbestanden? Als u de deal heeft gesloten, gaat u aan de slag. Niet lang daarna blijkt de vorige eigenaar van uw zaak een paar straten verderop een nieuw horecabedrijf te zijn gestart of betrokken te zijn bij een opstart van een kennis. Kan dat zomaar?

Wat vond de rechter? Onlangs boog de rechter (ECLI:NL:RBLIM:2020:44) zich over de vraag of de oud-eigenaar van sterrenrestaurant Beluga drie kilometer verderop een nieuw restaurant mocht openen. Er was een overnameprijs overeengekomen van maar liefst € 1.700.000. In de koopovereenkomst was geen concurrentiebeding overeengekomen.

U gedraagt zich maar … De rechter vond dat uit de betaalde koopsom en de daartegenover staande (beperkte) activa wel duidelijk was dat de waarde van de onderneming sterk afhankelijk was van de personen die de onderneming hadden gedreven. Om deze reden oordeelde de rechter dat van de verkopers meer verwacht mocht worden dan alleen het leveren van de overeengekomen activa. De voormalig eigenaren hadden zich gedurende enige tijd na de levering “behoorlijk en maatschappelijk betamelijk moeten gedragen met inachtneming van de gerechtvaardigde verwachtingen, opgewekt door bijv. specifieke uitlatingen”.

Eind goed, al goed … In dit geval had de verkopende partij aangegeven dat hij in een andere stad een nieuw restaurant wilde openen. Daarom had de koper niet hoeven te verwachten dat hij in hun vestigingsplaats een nieuw restaurant zou openen. In dit geval werd de kopende partij dus gered door de specifieke omstandigheden van het geval.

Waar doet u verstandig(er) aan?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. In dit geval kwam de koper goed weg, maar hij had zich veel tijd, moeite en kosten kunnen besparen als de koopovereenkomst was voorzien van een concurrentiebeding. Daarbij komt dat de feiten lang niet altijd zo duidelijk zijn als in deze specifieke situatie. Het muntje had eenvoudig de andere kant op kunnen vallen.

Hoe te voorkomen?  Neem om deze reden in uw koopovereenkomst een concurrentiebeding op.

Denk daarbij aan de hiernavolgende zaken.

  • Activiteiten. Neem op welke activiteiten de verkoper niet mag verrichten. Let op.  Deze verboden activiteiten kunnen niet verder gaan dan de activiteiten van de verkochte zaak op het moment dat de verkoop plaatsvond.
  • Tijdsduur. Neem in het concurrentiebeding op voor welke tijdsduur het beding geldt. Tijdsduur.  Ga voor het geval dat er goodwill wordt overgedragen uit van een maximale tijdsduur van twee jaar. Pas op!  Indien er geen tijdsduur of een te lange tijdsduur in het concurrentiebeding wordt overeengekomen, is het beding in beginsel nietig. U staat dan alsnog met lege handen.
  • Geografisch gebied. Neem het geografische gebied op waarin het beding geldt. Relevant gebied!. Ook hier geldt dat het gebied niet verder mag uitstrekken dan het relevante gebied ten tijde van de verkoop.

Boete! Als u een concurrentiebeding opneemt, is het altijd verstandig om ook een boetebeding op te nemen. U krijgt daarmee een financieel pressiemiddel om de verkopende partij te dwingen zich aan het overeengekomen concurrentiebeding te houden

Verstandig is dan ook om een erkende horecamakelaar in te schakelen.

#horecamakelaar #horecabedrijfkopen #horecabedrijfkopen #horecaconcurrentiebeding #horecakoopovereenkomst #horeca aankoopmakelaar