Uitstel van belasting betalingen!

Ondernemers uit de horecabranche die door corona hun belastingen niet kunnen betalen, kunnen alleen deze maand nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als u nu bijzonder uitstel aanvraagt, dan loopt dat tot 1 oktober 2021. Vanaf deze datum moeten alle belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, weer op tijd betaald worden. En ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021, moet u betalen.

Het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kan eenvoudig met een digitaal formulier via de site van de Belastingdienst.

Waarom nu nog uitstel aanvragen?

  • Tot en met 30 september hoeft u de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt, niet te betalen. U krijgt hier een ruime betalingsregeling voor.
  • Vanaf 1 oktober 2022 start de betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U betaalt de belastingschuld dan af in 5 jaar.

Aangifte doen en belastingaanslagen op of na 1 oktober 2021

  • Op of na 1 oktober 2021 aangifte doen
    Hebt u bijzonder uitstel? En doet u in oktober 2021 aangifte over één of meer van de volgende tijdvakken? Bekijk wat de tijdvakken zijn waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.
  • Belastingaanslagen met uiterste betaaldatum op of na 1 oktober 2021
    Krijgt u bijvoorbeeld op 2 september 2021 een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Lees hier waarom het bijzonder uitstel voor deze aanslag niet geldt.

Meer informatie
Hebt u vragen over het bijzonder uitstel van betaling? Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vindt u de meest actuele informatie.