De drexit, de exit van drankverstrekkende bedrijven!

Door Ubel Zuiderveld op dinsdag 8 november 2022

Al jaren neemt het aantal bars en cafés in ons land af. De afgelopen vijftien jaar daalde het aantal met bijna 30%. De daling, die ook wel drexit wordt genoemd, heeft vele oorzaken, waaronder de coronacrisis, een gebrek aan aanwas en de stijging van de prijzen.

Oorzaken drexit

De drexit, de exit van drankverstrekkende bedrijven, kent verschillende oorzaken, waaronder:

 • Corona als nekslag
  Het drankensegment verloor tijdens de coronajaren ongeveer de helft van de omzet. Het gaat om een omzetverlies van circa 90 duizend euro per bedrijf. Daarbij kampt met name de kleinschalige drankverstrekkende sector met relatief hoge coronaschulden (belasting, huur, overdatum voorraad) omdat de lockdowns langdurig waren. De zomerse heropening bood veel bars en café weinig soelaas vanwege het ontbreken van een (groot) terras. In de steden ontbraken bovendien de (buitenlandse) toeristen. Dat troks zijn wissel op de sector en leidde tot bedrijfsbeëindigingen en/of een extra wankele basis voor de energiecrisis die daarna nog zou komen.
 • Combi tussen eten en drinken is nu de norm
  De diepere oorzaak voor het dalende aantal bars en cafés is vooral gelegen in een langjarige trend: de combinatie eten-drinken is sinds het einde van vorige eeuw de norm. De consument kiest bij voorkeur voor gemak: de tijd dat gasten nog wilden verkassen van drinkzaak naar eetzaak is voorbij. Het aanbod aan eigentijdse, grootschalige concepten met nieuwe, gecombineerde vormen van beleving mét eten, drinken en entertainment is de laatste jaren enorm toegenomen.
 • Veel vrouwelijke starters
  Het aandeel vrouwelijke starters in de horeca ligt beduidend hoger dan vroeger, terwijl het traditionele café primair een segment is waarin veel mannen actief zijn. Vrouwelijke marktbetreders zijn veelal breed georiënteerde kosmopolieten die zich niet beperken tot drankverstrekking. Hoewel er uitzonderingen zijn (denk maar aan de groei van speciaalbierencafés en cocktail- en wijnbarren) mag het klassieke, drankverstrekkende café bij gebrek aan debutanten oneerbiedig wel een ‘sterfhuisconcept’ worden genoemd.
 • Stijgende prijzen drijft jongeren naar retailbier
  Door de stijging van de verkoopprijzen van bier en andere alcoholische dranken, wordt het absolute prijsverschil tussen horeca en supermarkt verder omhoog gejaagd. Het indrinken van jongeren thuis kost bars en cafés veel omzet, en met de stijgende prijzen zal deze trend naar verwachting alleen maar verder doorzetten.
 • Horecagroepen
  Kleinere bars en cafés hebben te maken met relatieve kostenstijgingen ten opzichte van horecagroepen en grotere horecabedrijven. Nu de prijzen voor bier en andere producten sterk toenemen, zijn de grotere horecaconcerns extra in het voordeel, zowel vanwege het bedingen van kortingen als bonussen.

Bron: foodinspiration