Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) december 2021

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit!

De coronamaatregelen zijn weer verder aangescherpt om de  verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket behoorlijk uit. De loonsubsidie NOW keert weer terug en het kabinet verhoogt ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de huidige  de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

NOW

Ondernemers met minstens 20 procent omzetverlies door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van dit jaar word het subsidieperentage van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten )  verhoogt door  het kabinet van 85 procent > 100 procent. Ondernemers kunnen gebruikmaken van deze tegemoetkoming als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 /het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen.

 

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind van  dit jaar. Ondernemers. Je kunt dit alsnog aanvragen al heb je nog nooit eerder om uitstel gevraagd of alle schulden al heb afgelost, dus maak hier gebruik van! De kwartaalaangiftes over eind 2021 die  normaal gesproken in januari 2022 worden betaald vallen ook onder dit uitstel.

Balans

Het kabinet realiseert zich dat deze combinatie van sluitingen én ruimhartige compensatie op termijn onhoudbaar is. Dit is ook de reden waarom het kabinet wetsvoorstellen heeft  ingediend gericht op het verantwoord openhouden van de samenleving en economie, hieronder valt natuurlijk ook het coronatoegangsbewijs waar de meningen in onze samenleving flink over verdeeld zijn. Het kabinet kijk naar een juridische mogelijkheid om in bepaalde sectoren 2G toe te passen.Dit biedt de mogelijkheid om de komende tijd een andere balans te vinden tussen ondernemersrisico enerzijds en de inzet van publieke middelen anderzijds.

Meer informatie over de besproken onderwerpen zijn te vinden op de website van Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid.nl