Nieuwe horeca-cao tot 2024 van kracht!

Nadat er eerder overeenstemming was bereikt over een nieuwe horeca-cao (KHN), is deze nu van kracht met terugwerkende kracht per 01.01.2022. Wat speelt er?

De nieuwe horeca-cao is vanaf 1 januari 2022 tot 2024 een feit. De cao sluit aan op de vorige cao en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Koninklijke Horeca Nederland en de vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen vragen een algemeen verbindend verklaren aan van deze cao. Let op.

Zodra de cao algemeen verbindend verklaard is, geldt de cao ook voor niet-leden van de KHN.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De nieuwe cao heeft nieuwe en betere arbeidsvoorwaarden. Tezamen met een loonsverhoging wordt het werken in de horeca aantrekkelijker. De belangrijkste veranderingen zijn de hiernavolgende.

  • Vakkrachten beneden het eindloon. De lonen van vakkrachten beneden het eindloon stijgen per 1 april 2022 met 3,4% en op 1 januari 2023 met 2%.
  • Vakkrachten boven het eindloon. De lonen van vakkrachten boven het eindloon die langer dan 24 maanden bij u in dienst zijn, stijgen per 1 april 2022 en 1 januari 2022 met 2%.
  • Niet-vakkrachten. Door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon gaan de lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen van jongeren tot 21 jaar omhoog.
  • Betere balans werk en privé. Als werkgever moet u het dienst- en werkrooster minimaal drie weken van tevoren bekendmaken. Bij een gemiddelde vijfdaagse werkweek is het streven dat er rekening wordt gehouden met vaste rustdagen en regelmatig twee aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer heeft in ieder geval recht op twee aaneengesloten rustdagen eenmaal in de twee weken. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn, blijft van toepassing. De tijd-voor-tijdregeling als compensatie voor het werken op een feestdag moet voortaan binnen drie maanden zijn gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, volgt 50% toeslag.

De nieuwe horeca-cao is vanaf 1 januari 2022 tot 2024 een feit. Download deze. Het eindloon stijgt per 1 april 2022 met 3,4% en op 1 januari 2023 met 2%.
Voor het downloaden van de Horeca CAO zie: INFO
Bron: KHN
#horecaCAO2022