Horecapand en riool. Wie moet voor die ontstopping opdraaien?

Uw riolering is de laatste tijd wel erg vaak verstopt. De kosten hiervan lopen hoog op. Geen onbekend horeca-euvel. Moet u dit nu allemaal zelf betalen of kunt u iemand daarop aanspreken?

‘Wie zal dat betalen?’ bekende lied …

In de horeca komt het regelmatig voor dat de riolering stuk gaat of verstopt raakt. Wanneer de riolering moet worden aangepast, kan dit veel tijd en geld kosten. Moet u deze kosten zelf betalen of kunt u uw gemeente daarop aanspreken? Om deze vraag te beantwoorden, moet eerst duidelijk zijn wie de eigenaar van de riolering is.

Wie is de eigenaar?

U heeft vast wel eens van natrekking gehoord. Natrekking wil zeggen dat u eigenaar wordt van een goed doordat dit wordt nagetrokken door een ander goed waarvan u al eigenaar bent.

Een voorbeeld: u bouwt een huis op de grond van iemand anders. Dit huis wordt door de grond nagetrokken, waardoor de eigenaar van de grond ook eigenaar van ‘uw’ huis wordt. De eigenaar van de grond wordt dus eigenaar van het huis zonder dat hij hier iets voor betaald heeft. Alles wat op de grond is gebouwd, wordt nagetrokken door de grond. Dit is de zogenoemde ‘verticale natrekking’.

Hoe zit het onder de grond?

Hoe zit het nu met de riolering die onder iemands grond loopt? Op grond van het bovenstaande zou men zeggen dat de eigenaar van het huis en de grond, ook de eigenaar van de riolering is.

Maar is dat wel zo? Een riolering wordt immers aangesloten op de gemeentelijke riolering. En bovendien is de gemeente eigenaar van de riolering in de grond rondom uw horecazaak.

Wie is nu eigenaar van het hoofdrioleringsstelsel dat onder uw horecazaak ligt?

Het is belangrijk te weten wie nu eigenlijk eigenaar is van uw riolering, vooral voor het beheer en het onderhoud van het rioleringsstelsel. De eigenaar van de riolering moet immers zorg dragen voor het beheer en onderhoud hiervan.

Wat bepaalde de rechter?

De rechtbank in Den Haag (NJF 2009, 192) heeft zich onlangs over deze vraag uitgelaten. Het ging om het rioleringsstelsel dat was gelegen in de ondergrond van bedrijf Seegers. Het rioleringssysteem was aangesloten op het gemeentelijke rioleringssysteem waarvan de gemeente eigenaar is.

De rechter oordeelde dat een rioleringsstelsel een feitelijke en functionele eenheid vormt. Het riool onder Seegers kan worden aangemerkt als een bestanddeel van de gemeentelijke riolering. De riolering onder Seegers wordt dan ook nagetrokken door de gemeentelijke riolering. De gemeente is dus de eigenaar van het rioleringssysteem onder het pand van Seegers en dient dan ook voor de kosten op te draaien.

De verticale natrekking van de riolering door de grond van Seegers wordt hier dus doorbroken door deze zogenoemde ‘horizontale natrekking’.

Tip. Neem direct contact op met uw gemeente als er iets mis is met uw riolering.

Tip. Huurt u uw horecapand? Dan hoeft u in beginsel niet voor de kosten van het herstel van de riolering op te draaien. De verhuurder moet dan regelen dat de riolering gemaakt wordt. Behalve als u hierover andere afspraken in de huurovereenkomst heeft gemaakt. De verhuurder kan op zijn beurt de gemeente aanspreken.