Het coronavirus roept veel vragen op bij werkgevers

De impact van het coronavirus zal u niet ontgaan zijn. Onder werkgevers rijzen ook steeds meer vragen. Hoe zit

het met de rechten en plichten over en weer als uw werknemer uit angst voor het virus niet naar zijn werk wil komen?

Vragen, vragen en nog eens vragen

We hebben voor u een keuze gemaakt uit de meest voorkomende vragen die werkgevers zich momenteel stellen. Staat uw vraag er ook bij?

De medewerker is ziek, wie betaalt? De werkgever zal gewoon bij ziekte de werknemer het overeengekomen loon moeten doorbetalen.

De medewerker wil niet komen. Een werknemer wil niet komen in verband met een mogelijke kans op besmetting. In principe moet de werknemer komen werken, tenzij de vrees gegrond is. Een werkgever moet zorgen voor een gezonde werkplek. Vooralsnog geeft de overheid aan dat iemand moet thuisblijven als hij of zij de eerste symptomen heeft. Als er geen mensen op de werkvloer zijn die symptomen hebben, kan er worden aangenomen dat deze vrees ongegrond is. Tip. U kunt uiteraard toestemming geven om vakantiedagen op te nemen of onbetaald verlof, als de werknemer wil thuisblijven.

Mag u verplichten om thuis te blijven? Ja, de werkgever mag een werknemer verplichten om thuis te blijven of thuis te werken. De werknemer houdt wel recht op loondoorbetaling.

Weigeren op een zakelijke reis te gaan. Bepalend is of er een negatief reisadvies geldt voor dit gebied. Is dit het geval, dan mag een werknemer dit weigeren. Een werkgever is altijd verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Een besmet gebied zal niet worden gezien als een veilige werkomgeving.

Verbieden naar besmet gebied te reizen. U heeft weinig mogelijkheden om te bepalen waar een werknemer in zijn vrije tijd naar toe gaat. Let op.  Ook al bepaalt de overheid dat het onveilig gebied is. Als de werknemer daarna ziek wordt, zal het loon toch door de werkgever betaald moeten worden. Als de arbeidsovereenkomst het toelaat, zal het loon 70% kunnen bedragen als een werknemer ondanks een negatief advies afreist en ziek wordt. De kans dat de werkgever niets hoeft te betalen, is erg klein. Slechts bij opzet of bewuste roekeloosheid is er geen loondoorbetalingsverplichting. Een werknemer zal echter niet snel afreizen met de bedoeling om ziek te worden.

Moet u maatregelen nemen? De werkgever moet zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De overheid geeft vooralsnog niet aan dat werkgevers extra maatregelen moeten treffen. Zij geeft echter wel tips om besmetting te voorkomen.

Thuiswerken. Momenteel besluiten veel werkgevers preventief om werknemers of personen die uit een risicogebied komen, thuis te laten blijven of hen te verzoeken niet te komen gedurende 14 dagen na terugkomst.

Werktijdverkorting

Voor werkgevers die verwachten 24 weken geconfronteerd te worden met werkvermindering, heeft de overheid de werkgever attent gemaakt op de werktijdverkortingsregeling. De werkgever kan een vergunning krijgen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vervolgens een WW-uitkering aan te vragen voor de werknemer waarvoor de werkgever geen werk meer heeft. Het gaat om werknemers waarbij de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft, dus niet voor uitzendkrachten of oproepovereenkomsten. De uitkering kan maximaal voor zes weken worden aangevraagd en kan nog drie keer worden verlengd ( https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=10838&mNch=qxvewbx55e ).

Een werkgever mag een werknemer verplichten om thuis te werken of als dit niet gaat, thuis te blijven. Het loon zal dan doorbetaald moeten worden. Bekijk of u in aanmerking komt voor de werktijdverkortingsregeling.